20140826141739
Nổi bật tuần qua
  1. 1
  2. 2
    HỘI CHỨNG NÔN TRỚ 31 sửa đổi
  3. 3
    HỘI CHỨNG TÁO BÓN 28 sửa đổi
xem toàn bộ
Mời quảng cáo

Đại số 9/Chương II/§2. Hàm số bậc nhất

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

Hàm số bậc nhất có dạng như thế nào?

Mục lục

Khái niệm về hàm số bậc nhất

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức
y = ax + b
trong đó a, b là các số cho trước và a ≠ 0.
 


CHÚ Ý
Khi b = 0, hàm số có dạng y = ax (đã học ở lớp 7).

Tính chất

Tổng quát

Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính chất sau:

a) Đồng biến trên R, khi a > 0.

b) Nghịch biến trên R, khi a < 0.
 

Tài liệu tham khảo

  • Toán 9, Tập 1, NXB Giáo dục, 2006, trang 46.

Xem thêm


 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân