Đại số 9/Chương II/§3. Đồ thị của hàm số y = ax - b (a ≠ 0) – VLOS
20150801150254
Like Fanpage để cập nhật tri thức
Mời quảng cáo

Đại số 9/Chương II/§3. Đồ thị của hàm số y = ax - b (a ≠ 0)

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

Vẽ đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) như thế nào?

Mục lục

Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

Tổng quát

Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) là một đường thẳng:
 


CHÚ Ý
Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) còn được gọi là đường thẳng y = ax - b; b được gọi là tung độ gốc của đường thẳng.

Cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

  • Khi b = 0 thì y = ax. Đồ thị của hàm số y = ax là đường thẳng đi qua gốc tọa độ O(0;0) và điểm A(1;a).
  • Xét trường hợp y = ax + b với a ≠ 0 và b ≠ 0.

Ta đã biết đồ thị của hàm số y = ax + b là một đường thẳng. Do đó, để vẽ đồ thị của hàm số y = ax + b, ta chỉ cần xác định được hai điểm phân biệt nào đó thuộc đồ thị rồi vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó.

Trong thực hành, ta thường xác định hai điểm đặc biệt là giao điểm của đồ thị với hai trục tọa độ.

Bước 1

Bước 2
Cho x = 0 thì y = b, ta được điểm P(0;b) thuộc trục tung Oy.
Cho y = 0 thì x = -b/a, ta được điểm Q(-b/a; 0) thuộc trục hoành Ox.

Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P và Q ta được đồ thị của hàm số y = ax + b.

 

Tài liệu tham khảo

  • Toán 9, Tập 1, NXB Giáo dục, 2006, trang 49

Xem thêm


Liên kết đến đây

 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân