20140826143310
Ai theo dõi trang này
Nổi bật tuần qua
  1. 1
  2. 2
    HỘI CHỨNG NÔN TRỚ 31 sửa đổi
  3. 3
    HỘI CHỨNG TÁO BÓN 28 sửa đổi
xem toàn bộ
Mời quảng cáo

Địa lí 10 - Phần một - Chương 3 Bài 14, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

BÀI 14: THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ SỰ PHÂN HÓA CÁC ĐỚI VÀ CÁC KIỂU KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT. PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ M ÔT SỐ KIỂU KHÍ HẬU

I. CHUẨN BỊ

II. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Đọc bản đồ Các đới khí hâu trên Trái Đát

2. Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các kiểu khí hậu

Địa lí 10, NXBGD


  PHẦN 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
  PHẦN 2: ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:

Bài

01 - 02 - 03 - 04
 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân