Địa lí 9 - Bài 7, NXBGD – VLOS
20150801154833
Ai theo dõi trang này
Like Fanpage để cập nhật tri thức
Mời quảng cáo

Địa lí 9 - Bài 7, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

BÀI 7: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP

I. CÁC NHÂN TỐ TỰ NHIÊN

1. Tài nguyên đất

2. Tài nguyên khí hậu

3. Tài nguyên nước

4. Tài nguyên sinh vật

II. CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Dân cư và lao động nông thông

2. Cơ sở vật chất - kĩ thuật

3. Chính sách phát triển nông nghiệp

4. Thị trường trong và ngoài nước

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Địa lí 9, NXBGD


  ĐỊA LÍ DÂN CƯ:
  ĐỊA LÍ KINH TẾ:
  ĐỊA LÍ SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ:
  ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.
 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân