20140826142445
Ai theo dõi trang này
Nổi bật tuần qua
  1. 1
  2. 2
    HỘI CHỨNG NÔN TRỚ 31 sửa đổi
  3. 3
    HỘI CHỨNG TÁO BÓN 28 sửa đổi
xem toàn bộ
Mời quảng cáo

Chim Chích chòe nhận ra hình ảnh của mình trong gương

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

Chim Chích choè 1 với viền lông trắng xám. Ảnh Prior H, Schwarz A, Güntürkün O, Tạp chí PLoS Sinh vật học, doi:10.1371/journal.pbio.0060202, dẫn theo nguồn http://www.sciencedaily.com
Nghiên cứu cho thấy chim Chích chòe có khả năng nhận ra hình ảnh của chúng trong gương qua những dấu hiệu mỏ và chân. Hình: Prior et al, dẫn theo nguồn http://www.sciencenews.org

  •  1Magpie: Chim Chích chòe, có nơi gọi là chim Ác là.
  • Đọc thêm I, Magpie, Bruce Bower, ScienceNews (Thứ hai, ngày 18 tháng 8, 2008)

Tham khảo

Prior et al. Mirror-Induced Behavior in the Magpie (Pica pica): Evidence of Self-Recognition. PLoS Biology, 2008; 6 (8): e202 DOI: 10.1371/journal.pbio.0060202.

Nguồn

 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân