20140826143214
Ai theo dõi trang này
Nổi bật tuần qua
  1. 1
  2. 2
    HỘI CHỨNG NÔN TRỚ 31 sửa đổi
  3. 3
    HỘI CHỨNG TÁO BÓN 28 sửa đổi
xem toàn bộ
Mời quảng cáo

Hóa học 11 nâng cao - Chương 1 Bài 2, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

BÀI 2: PHÂN LOẠI CÁC CHẤT ĐIỆN LI

I. ĐỘ ĐIỆN LI

1. Thí nghiệm

2. Độ điện li

II. CHẤT ĐIỆN LI MẠNH VÀ CHẤT ĐIỆN LI YẾU

1. Chất điện li mạnh

2. Chất điện li yếu

a) Cân bằng điện li

b) Ảnh hưởng của sự pha loãng đến độ điện li


Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08
 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân