20150325171709
Ai theo dõi trang này
Nổi bật tuần qua
  1. 1
  2. 2
    Loét áp - tơ 1 sửa đổi
xem toàn bộ
Mời quảng cáo

Lịch sử 10 - Phần hai - Chương 1 Bài 16, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

BÀI 16: THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (TIẾP THEO)

II. CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (TỪ THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ XX)

1. Khái quát phong trào đấu tranh từ thế kỉ I đến đầu thế kỉ XX

2. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu

a) Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

b) Cuộc khởi nghĩa Lý Bí và sự thành lập nhà nước Vạn Xuân

c) Cuộc khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ

d) Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Lịch sử 10, NXBGD


  PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỜI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI
  PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
  PHẦN 3: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.
 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân