Sinh học 11 - Chương 1 Bài 13, NXBGD – VLOS
20150801153232
Ai theo dõi trang này
Like Fanpage để cập nhật tri thức
Mời quảng cáo

Sinh học 11 - Chương 1 Bài 13, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

BÀI 13: THỰC HÀNH: PHÁT HIỆN DIỆP LỤC VÀ CARÔTENÔIT

I. MỤC TIÊU

II. CHUẨN BỊ

1. Dụng cụ và

2. Hóa chất

3. Mẫu vật


III. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

1. Thí nghiệm 1: Chiết rút diệp lục


2. Thí nghiệm 2: Chiết rút carôtenôit

IV. THU HOẠCH

Sinh học 11, NXBGD


  CHƯƠNG 1
  CHUƠNG 2
  CHƯƠNG 3
  CHƯƠNG 4
  A:
  B:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 13 - 14

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.
 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân