20140826143130
Ai theo dõi trang này
Nổi bật tuần qua
  1. 1
  2. 2
    HỘI CHỨNG NÔN TRỚ 31 sửa đổi
  3. 3
    HỘI CHỨNG TÁO BÓN 28 sửa đổi
xem toàn bộ
Mời quảng cáo

Sinh học 11 - Chương 1 Bài 13, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

BÀI 13: THỰC HÀNH: PHÁT HIỆN DIỆP LỤC VÀ CARÔTENÔIT

I. MỤC TIÊU

II. CHUẨN BỊ

1. Dụng cụ và

2. Hóa chất

3. Mẫu vật


III. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

1. Thí nghiệm 1: Chiết rút diệp lục


2. Thí nghiệm 2: Chiết rút carôtenôit

IV. THU HOẠCH

Sinh học 11, NXBGD


  CHƯƠNG 1
  CHUƠNG 2
  CHƯƠNG 3
  CHƯƠNG 4
  A:
  B:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 13 - 14
 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân