20150201025359
Ai theo dõi trang này
Nổi bật tuần qua
  1. 1
    Suy tim trẻ em 56 sửa đổi
  2. 2
    Betamethasone 27 sửa đổi
  3. 3
    Digoxin 25 sửa đổi
xem toàn bộ
Mời quảng cáo

Sinh học 12 nâng cao - Phần 7, Chương 3 Bài 59, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

BÀI 59: THỰC HÀNH: TÍNH ĐỘ PHONG PHÚ CỦA LOÀI VÀ KÍCH THƯỚC QUẦN THỂ THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH BẮT THẢ LẠI

I. MỤC TIÊU

II. CHUẨN BỊ

III. CÁCH TIẾN HÀNH

1. Tính mức đa dạng (hay độ phong phú) của loài cá mương)

2. Tính kích thước quần thể theo phương pháp đánh bắt - thả lại


IV. THU HOẠCH

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.
 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân