20150801154435
Ai theo dõi trang này
Like Fanpage để cập nhật tri thức
Mời quảng cáo

Tiếng Anh 10, Unit 1, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

UNIT 1: A DAY IN LIFE OF...

Mục lục

A. READING

Before you read

Work in pairs

While you read

Task 1

Task 2

Task 3

After you read

B. SPEAKING

Task 1

Task 2

Task 3

C. LISTENING

Before you listen

While you listen

Task 1

Task 2

After you listen

D. WRITING

E. LANGUAGE FOCUS

Pronunciation

Grammar

Exercise 1

Exercise 2

Tiêu bản:Tiếng anh 10, NXBGD

Liên kết đến đây

 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân