Tiếng Anh 10, Unit 1, NXBGD – VLOS
20150801154435
Ai theo dõi trang này
Like Fanpage để cập nhật tri thức
Mời quảng cáo

Tiếng Anh 10, Unit 1, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

UNIT 1: A DAY IN LIFE OF...

Mục lục

A. READING

Before you read

Work in pairs

While you read

Task 1

Task 2

Task 3

After you read

B. SPEAKING

Task 1

Task 2

Task 3

C. LISTENING

Before you listen

While you listen

Task 1

Task 2

After you listen

D. WRITING

E. LANGUAGE FOCUS

Pronunciation

Grammar

Exercise 1

Exercise 2

Tiêu bản:Tiếng anh 10, NXBGD

Liên kết đến đây

 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân