Tiếng Anh 12, Unit 1, NXBGD – VLOS
20150801153007
Ai theo dõi trang này
Like Fanpage để cập nhật tri thức
Mời quảng cáo

Tiếng Anh 12, Unit 1, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

Unit 1: HOME LIFE

A. READING

Before you read

While you read

After you read

B. SPEAKING

Task 1


Task 2


Task 3


Task 4

C. LISTENING

Before you listen

While you listen

After you listen

D. WRITING

Writing about family rules


Task 1


Task 2

E. LANGUAGE FOCUS

Pronunciation

Grammar

Exercise 1

Exercise 2

Tiếng Anh 12, NXBGD


  
  
  
  
  
  

Unit

01 - 02 - 03 - TA

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.
 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân