20150801153007
Ai theo dõi trang này
Like Fanpage để cập nhật tri thức
Mời quảng cáo

Tiếng Anh 12, Unit 1, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

Unit 1: HOME LIFE

A. READING

Before you read

While you read

After you read

B. SPEAKING

Task 1


Task 2


Task 3


Task 4

C. LISTENING

Before you listen

While you listen

After you listen

D. WRITING

Writing about family rules


Task 1


Task 2

E. LANGUAGE FOCUS

Pronunciation

Grammar

Exercise 1

Exercise 2

Tiếng Anh 12, NXBGD


  
  
  
  
  
  

Unit

01 - 02 - 03 - TA

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.
 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân