Tiếng Anh 12, Unit 11, NXBGD – VLOS
20150801153017
Ai theo dõi trang này
Like Fanpage để cập nhật tri thức
Mời quảng cáo

Tiếng Anh 12, Unit 11, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

Unit 11: BOOKS

A. READING

Before you read

While you read

Task 1

Task 2

Task 3

After you read

B. SPEAKING

Task 1

Task 2

Task 3

Task 4

Task 5

C. LISTENING

Before you listen

While you listen

Task 1

Task 2

After you listen

D. WRITING

Writing a book report

Task 1

Task 2

Task 3

E. LANGUAGE FOCUS

Pronunciation

Grammar

  • Exercise 1
  • Exercise 2


Tiếng Anh 12, NXBGD


  
  
  
  
  
  

Unit

01 - 02 - 03 - TA

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.
 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân