20150201025033
Ai theo dõi trang này
Nổi bật tuần qua
 1. 1
  Suy tim trẻ em 56 sửa đổi
 2. 2
  Betamethasone 27 sửa đổi
 3. 3
  Digoxin 25 sửa đổi
xem toàn bộ
Mời quảng cáo

Tiếng Anh 12, Unit 11, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

Unit 11: BOOKS

A. READING

Before you read

While you read

Task 1

Task 2

Task 3

After you read

B. SPEAKING

Task 1

Task 2

Task 3

Task 4

Task 5

C. LISTENING

Before you listen

While you listen

Task 1

Task 2

After you listen

D. WRITING

Writing a book report

Task 1

Task 2

Task 3

E. LANGUAGE FOCUS

Pronunciation

Grammar

 • Exercise 1
 • Exercise 2


Tiếng Anh 12, NXBGD


  
  
  
  
  
  

Unit

01 - 02 - 03 - TA

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.
 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân