20150801154506
Ai theo dõi trang này
Like Fanpage để cập nhật tri thức
Mời quảng cáo

Tiếng Anh 9, Unit 8, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

UNIT 8: CELEBRATIONS

A. READING

Before you read

Work in pairs

While you read

Task 1

Task 2

Task 3

After you read

B. SPEAKING

Task 1

Task 2

Task 3

C. LISTENING

Before you listen

While you listen

Task 1

Task 2

After you listen

D. WRITING

E. LANGUAGE FOCUS

Pronunciation

Grammar

Exercise 1

Exercise 2

Tiếng Anh 9, NXBGD


  

Unit

01 - 02 - 03 -

04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10

Liên kết đến đây

 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân