Vật lý 11 nâng cao - Phần một - Chương 4 Bài 33, NXBGD – VLOS
20150801153427
Ai theo dõi trang này
Like Fanpage để cập nhật tri thức
Mời quảng cáo

Vật lý 11 nâng cao - Phần một - Chương 4 Bài 33, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

BÀI 33: KHUNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN ĐẶT TRONG TỪ TRƯỜNG

1. Khung dây đặt trong từ trường

a) Thí nghiệm

b) Lực từ tác dụng lên khung dây có dòng điện

c) Momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây có dòng điện

2. Động cơ điện một chiều

a) Cấu tạo

b) Hoạt động

3. Điện kế khung quay

a) Cấu tạo

b) Hoạt động


{{MetaBox

id=0 color=Lilac bt1= PHẦN 1: ĐIỆN HỌC - ĐIỆN TỪ HỌC bt2= PHẦN 2: QUANG HÌNH HỌC


tab1=
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - DT1 - TT01
tab2=
   {{MetaBox
id=2 color=Green bt1= CHƯƠNG 6: bt2= CHƯƠNG 7:


tab1=

Bài

[[Vật lý 11 nâng cao - Phần hai - Chương 6 Bài 44, NXBGD‎|44] - [[Vật lý 11 nâng cao - Phần hai - Chương 6 Bài 45, NXBGD‎|45] - [[Vật lý 11 nâng cao - Phần hai - Chương 6 Bài 46, NXBGD‎|46] - TT06
tab2=

Bài

47 - 48 -49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - TT07 - PL01 - PL02 - PL03
sel=1
   }}

sel=1

}}

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.
 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân