20150201025855
Ai theo dõi trang này
Nổi bật tuần qua
  1. 1
    Suy tim trẻ em 56 sửa đổi
  2. 2
    Betamethasone 27 sửa đổi
  3. 3
    Digoxin 25 sửa đổi
xem toàn bộ
Mời quảng cáo

Vật lý 9 - Chương 3 Bài 47, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

BÀI 47: SỰ TẠO ẢNH TRONG MÁY ẢNH

===I. CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH

II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRONG MÁY ẢNH

1. Trả lời các câu hỏi

2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh

3. Kết luận


III. VẬN DỤNG

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.
 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân