Ôn tập Tốt nghiệp THPT 2009-2010/Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan/6

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Lý thuyết[sửa]

 • Điểm uốn
 • Tâm đối xứng
 • Điểm có tọa độ nguyên
 • Điểm cố định

Ví dụ[sửa]

TN 1998-1999, KPB

Cho hàm số y={\frac {x+1}{x-1}} có đồ thị (C).

1) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.

2) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua A(0; 1). Chứng minh rằng có đúng một tiếp tuyến của (C) qua B(0; -1).

3) Tìm tất cả những điểm có tọa độ nguyên của (C).

Cho hàm số y={\frac {2x-1}{x-1}} có đồ thị (C)

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

2) Tìm trên (C) các điểm mà khoảng cách từ đó tới trục hoành bằng 2 lần khoảng cách từ đó tới trục tung.

Chủ đề khác[sửa]

 1. Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan
 2. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
 3. Hàm số, phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit
 4. Hình học không gian tổng hợp
 5. Phương pháp tọa độ trong không gian
 6. Nguyên hàm, tích phân, ứng dụng
 7. Số phức


<comments />

Liên kết đến đây