Thống kê

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Thống kê trang
Số trang nội dung14.310
Số trang
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
67.156
Số tập tin đã tải lên6.917
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi Thư viện Khoa học VLOS được thành lập136.572
Số sửa đổi trung bình trên một trang2,03
Thống kê thành viên
Số thành viên có tài khoản38.892
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
9
Bot (danh sách thành viên)2
Bảo quản viên (danh sách thành viên)22
Hành chính viên (danh sách thành viên)5
Tác giả (danh sách thành viên)18
Nhà phát triển (danh sách thành viên)5
Nhân viên xã hội (danh sách thành viên)5
SEOers (danh sách thành viên)5
Thống kê truy cập
Số lần xem tổng cộng
(Không bao gồm số lần xem các trang không tồn tại và các trang đặc biệt)
46.058.864
Số lần xem trên một sửa đổi337,25
Thống kê khác
<Số thành viên đã xác thực email>13.818