Thống kê

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Thống kê trang
Số trang nội dung13.279
Số trang
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
62.490
Số tập tin đã tải lên5.863
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi VLOS được thành lập118.721
Số sửa đổi trung bình trên một trang1,90
Thống kê thành viên
Số thành viên có tài khoản38.810
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
4
Bot (danh sách thành viên)2
Bảo quản viên (danh sách thành viên)22
Hành chính viên (danh sách thành viên)5
Tác giả (danh sách thành viên)18
Nhà phát triển (danh sách thành viên)5
Nhân viên xã hội (danh sách thành viên)5
SEOers (danh sách thành viên)4
Thống kê truy cập
Số lần xem tổng cộng
(Không bao gồm số lần xem các trang không tồn tại và các trang đặc biệt)
43.015.030
Số lần xem trên một sửa đổi362,32
Các trang được xem nhiều nhất
VLOS:Trang Chính1.251.389
Giáo án Điện tử1.123.737
Hướng dẫn nấu các món ăn hàng ngày/Mục lục các món ăn505.475
Hướng dẫn chơi xoay rubik dễ nhất462.055
Giáo trình Điện tử cơ bản/Các linh kiện điện tử cơ bản437.024
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin349.024
Cách quay rubik 3x3308.317
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng270.266
Danh sách các bệnh viện tại TP.HCM238.646
Hình học 10/Chương II/§2. Tích vô hướng của hai vectơ235.304
Thống kê khác
<Số thành viên đã xác thực email>13.747