Thống kê

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Thống kê trang
Số trang nội dung13.683
Số trang
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
64.738
Số tập tin đã tải lên6.147
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi VLOS được thành lập123.624
Số sửa đổi trung bình trên một trang1,91
Thống kê thành viên
Số thành viên có tài khoản38.853
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
11
Bot (danh sách thành viên)2
Bảo quản viên (danh sách thành viên)22
Hành chính viên (danh sách thành viên)5
Tác giả (danh sách thành viên)18
Nhà phát triển (danh sách thành viên)5
Nhân viên xã hội (danh sách thành viên)5
SEOers (danh sách thành viên)5
Thống kê truy cập
Số lần xem tổng cộng
(Không bao gồm số lần xem các trang không tồn tại và các trang đặc biệt)
43.953.698
Số lần xem trên một sửa đổi355,54
Các trang được xem nhiều nhất
VLOS:Trang Chính1.265.168
Giáo án Điện tử1.124.356
Hướng dẫn nấu các món ăn hàng ngày/Mục lục các món ăn505.874
Hướng dẫn chơi xoay rubik dễ nhất468.376
Giáo trình Điện tử cơ bản/Các linh kiện điện tử cơ bản443.149
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin349.389
Cách quay rubik 3x3319.601
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng278.523
Hình học 10/Chương II/§2. Tích vô hướng của hai vectơ240.666
Danh sách các bệnh viện tại TP.HCM240.587
Thống kê khác
<Số thành viên đã xác thực email>13.783