Định hướng xây dựng câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực học sinh

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Dạy học định hướng phát triển năng lực đòi hỏi việc thay đổi mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá, trong đó việc thay đổi quan niệm và cách xây dựng các nhiệm vụ học tập, câu hỏi và bài tập (sau đây gọi chung là bài tập) có vai trò quan trọng.

1. Tiếp cận bài tập định hướng phát triển năng lực[sửa]

Hệ thống bài tập định hướng phát triển năng lực chính là công cụ để HS luyện tập nhằm hình thành năng lực và là công cụ để GV và các cán bộ quản lý giáo dục kiểm tra, đánh giá năng lực của HS và biết được mức độ đạt chuẩn của quá trình dạy học.

Xem chi tiết: Tiếp cận bài tập định hướng phát triển năng lực

2. Phân loại bài tập định hướng phát triển năng lực[sửa]

Đối với GV, bài tập là yếu tố điều khiển quá trình giáo dục. Đối với HS, bài tập là một nhiệm vụ cần thực hiện, là một phần nội dung học tập. Các bài tập có nhiều hình thức khác nhau, có thể là bài tập miệng, bài tập viết, bài tập ngắn hạn hay dài hạn, bài tập theo nhóm hay cá nhân, bài tập trắc nghiệm đóng hay tự luận mở. Bài tập có thể đưa ra dưới hình thức một nhiệm vụ, một đề nghị, một yêu cầu hay một câu hỏi.

Xem chi tiết: Phân loại bài tập định hướng phát triển năng lực

3. Những đặc điểm của bài tập định hướng phát triển năng lực[sửa]

Các thành tố quan trọng trong việc đánh giá việc đổi mới xây dựng bài tập là: Sự đa dạng của bài tập, chất lượng bài tập, sự lồng ghép bài tập vào giờ học và sự liên kết với nhau của các bài tập.

Xem chi tiết: Những đặc điểm của bài tập định hướng phát triển năng lực

4. Các bậc trình độ trong bài tập định hướng phát triển năng lực[sửa]

Về phương diện nhận thức, người ta chia các bậc trình độ nhận tương ứng như sau: Tái hiện; hiểu và vận dụng; xử lý, giải quyết vấn đề. Dựa trên các bậc nhận thức và chú ý đến đặc điểm của học tập định hướng phát triển năng lực, có thể xây dựng bài tập theo các dạng:

Xem chi tiết: Các bậc trình độ trong bài tập định hướng phát triển năng lực
Rss.jpg
Mời bạn đón đọc các bài viết tiếp theo bằng cách đăng kí nhận tin bài viết qua email hoặc like fanpage Thuvienkhoahoc.com để nhận được thông báo khi có cập nhật mới.

Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây