Thành viên:Huynhngocthanh/Note: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CƠ BẢN

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

KHÓA HỌC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CƠ BẢN


KHAI GIẢNG: 30/10/2010 • Học chiều thứ 7 (14h – 17h) • Ngày chủ nhật ( 8h30 - 11h30 và 14h – 17h)


ĐỊA ĐIỂM : Trung tâm đào tạo Nguồn Lực Việt – Lầu 8, Tòa nhà Phoenix, 13-13 Bis Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Tp HCM


MỤC TIÊU • Cung cấp tới người học những tình huống của Tập đoàn thực • Người học sẽ được tiếp cận với các quy định về Hợp nhất kinh doanh và Hợp nhất báo cáo tài chính theo cách xác thực nhất • Đồng thời chương trình giúp cho người học có thể hiểu thấu đáo và có thể tự đưa ra giải pháp cho những tình huống cụ thể của Tập đoàn mình • Cũng như sắp xếp, tổ chức bộ máy kế toán, hệ thống chứng từ phục vụ cho lập Báo cáo tài chính hợp nhất và trình tự lập Báo cáo tài chính hợp nhất.


HỌC PHÍ : 3.500.000VND • Giảm 5%: Học viên tự túc đóng học phí • Giảm 5%: Nhóm học viên từ 3 người trở lên • Giảm 5%: Thanh toán học phí 5 ngày trước khai giảng • Giảm 5%: Đang là học viên của Vietsourcing hoặc sinh viên đại học


GIẢNG VIÊN: Giám đốc tài chính doanh nghiệp lớn, có kinh nghiệm thực tế chuyên môn sâu rộng cả trong nước và quốc tế


ĐỐI TƯỢNG • Kế toán viên các Tổng công ty, Tập đoàn • Kiểm toán viên • Những cá nhân có nhu cầu nâng cao kiến thức và kinh nghiệm của mình. Đặc biệt những người hiện đang làm việc tại các Tập đoàn, tổng công ty trong và ngoài nước

NỘI DUNG

Tình huống 1 - Bản chất khoản đầu tư • Các loại hình đầu tư và bản chất của loại hình đầu tư • Đầu tư đơn lẻ • Đầu tư vào Công ty liên kết • Đầu tư vào Công ty con

Tình huống 2 – Hợp nhất Báo cáo Tài chính Năm đầu tiên hoạt động của Tập đoàn Cuộc sống mới • Nghiệp vụ đầu tư • Một công ty mẹ, một công ty con • Có phát sinh lợi thế thương mại • Giao dịch nội bộ tập đoàn • Mua bán nội bộ Tập đoàn: Công ty con bán hàng cho Công ty mẹ, có hàng tồn kho cuối kì • Mua bán tài sản nội bộ Tập đoàn : Công ty mẹ bán tài sản đang sử dụng cho Công ty con • Chuyển hàng tồn kho thành tài sản cố định: Công ty con mua hàng tồn kho của Công ty mẹ và sử dụng tài sản cố định • Vay nội bộ Tập đoàn: Công ty con vay dài hạn Công ty mẹ • Số dư nội bộ Tập đoàn

Tình huống 3 – Hợp nhất Báo cáo Tài chính Năm thứ hai hoạt động của Tập đoàn Cuộc sống mới • Nghiệp vụ đầu tư • Một công ty mẹ, hai công ty con • Có phát sinh lợi thế thương mại • Giao dịch nội bộ Tập đoàn • Mua bán nội bộ Tập đoàn • Công ty mẹ bán hàng cho Công ty con, có hàng tồn kho cuối kì • Công ty mẹ bán lô hàng tồn kho kỳ trước mua của Công ty con • Mua bán tài sản nội bộ Tập đoàn: Công ty con bán tài sản đang sử dụng cho Công ty mẹ • Công ty con chi trả cổ tức năm đầu hoạt động cho Công ty mẹ

Tình huống 4 – Hợp nhất Báo cáo Tài chính Năm thứ ba hoạt động của Tập đoàn Cuộc sống mới • Nghiệp vụ đầu tư • Một công ty mẹ, hai công ty con • Có phát sinh lợi thế thương mại • Công ty mẹ bán bớt phần đầu tư tại Công ty con • Giao dịch nội bộ Tập đoàn • Chuyển hàng tồn kho thành Tài sản cố định: Công ty mẹ mua hàng tồn kho của Công ty con và sử dụng làm Tài sản cố định • Vay nội bộ tập đoàn: Công ty mẹ vay vốn của Công ty con • Chi trả cổ tức: Công ty con trả cổ tức cho Công ty mẹ


=======================================================

Huỳnh Thanh

Tư Vấn Dịch vụ Đào tạo

Mobile: 0944. 885. 881

Mobile: 0909.21.22.40

Email: thanhhn@vietsourcing.com

http://khaigiang.vn/khoa-hoc/truong/cong-ty-co-phan-tap-doan-nguon-luc-viet.143.html

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nguồn Lực Việt (Vietsourcing)

Tp.HCM Lầu 8, Tòa nhà Phoenix 13 - 13 Bis Kỳ Đồng, P9, Q3, HCM

Hà Nội Lầu 6, 57 Quang Trung, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

=====================================================

Liên kết đến đây