Bài 10: Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ.

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bài 10: Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ.

I. Chuẩn bị.[sửa]

II. Nội dung thực hành.[sửa]

Liên kết đến đây