Bài 14: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu.

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bài 14: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu.

I. Chuẩn bị.[sửa]

- Bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất - biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các kiểu khí hậu: nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt địa trung hải, ôn đới hải dương, ôn đới lục địa

II. Nội dung thực hành.[sửa]

1. Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất.[sửa]

2. Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các kiểu khí hậu.[sửa]

Liên kết đến đây