Cách tránh tình trạng "Rebuilding" của IDM khi download HD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Khi download nguyên một phim HD lớn (4-10GB), chắc chắn các bạn thường gặp tình trạng "Rebuilding" của IDM khi ghép nối các mảnh đã download. Lúc đó hệ thống của bạn sẽ trì trệ do IDM bắt ổ cứng phải truy xuất cao để ráp các mảnh lại, và sau đó còn phải copy file phim đến ổ mà bạn muốn lưu trữ. Sau đây là phương án để hạn chế tối đa tình trạng đó:


  • Bước 1: Tạo một thư mục (tên gì cũng được: temp, IDM) ngay trên chính HDD hay phân vùng mà bạn muốn lưu phim.
  • Bước 2: Vào IDM/Option, qua thẻ Connection bạn set "default max conn. number" thành 1. Đừng lo về speed sẽ drop, vì nếu server bạn đang down có kết nối tốt, bạn vẫn đạt max speed như thường!

Tập tin:Image-F35A 4B8E803E.jpg

  • Bước 3: Cũng trong Option, qua thẻ Save To bạn set Temporary directory vào thư mục mà bạn đã tạo ở bước 1

Tập tin:Image-2E92 4B8E803E.jpg

Cuối cùng, down thử một file và xem kết quả: No more Rebuilding !

Giải thích:

-bước 2 nhằm hạn chế số mảnh khi download xuống còn 1---> ko còn tình trạng nối mảnh sau khi download xong

-bước 1 và 3 nhằm chấm dứt tình trạng move file đã ráp xong sang ổ chứa. Mặc định của IDM set thư mục Temp trong ổ C, do đó khi ráp xong nó sẽ mất thêm công đoạn move sang ổ F(ví dụ là ổ chứa phim của bạn). File càng lớn thì công đoạn move càng lâu.