Giáo án Sinh học 11, Ban Khoa học Tự nhiên, Nguyễn Thị Thùy, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - ĐăkLăk

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này


Giáo án Sinh học 11, Ban Khoa học Tự nhiên

Tác giả: NGUYỄN THỊ THÙY, giáo viên trường: THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - ĐăkLăk

Bài 1: TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT
Tiết 3: TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT
Tiết 4: TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT(tt)
Tiết 5: TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT(tt)
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
Tiết 11
Tiết 12
Tiết 13
Tiết 14
Tiết 15
Tiết 16
Tiết 17

Liên kết đến đây

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này