Giáo án Tin học lớp 11 - Bài thực hành tiết 1, LA CHÍ DŨ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nuvola apps important.png I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU[sửa]

1.Kiến Thức:

• Biết kích hoạt phần mềm pascal, làm quen với một số chương trình đơn giản.

• Bước đầu thực hiện các thao tác cơ bản trong pascal như :gỏ, lưu, dịch và sửa lỗi, thực hiện một chương trình đơn giản.

• Làm quen với một số tổ hợp phím thông dụng.

2.Kỹ Năng:

• Gõ được một số nội dung chương trình do giáo viên đưa ra(chưa yêu cầu lập trình).

• Biết sử dụng một số phím, tổ hợp phím để thực hiện các thao tác cơ bản .

3.Thái Độ:

• Có ý thức trong việc sử dụng máy tính.

• Tích cực học tập, thích tìm hiểu.

Gnome-help.png II. PHƯƠNG TIỆN VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC[sửa]

• Giáo viên chuẩn bị phòng máy và một số nội dung chương trình pascal đơn giản.

• Học sinh về xem bài trước ( chú ý Phụ lục B1.”Môi trường Turbo Pascal”).

Nuvola apps package edutainment.png III.NỘI DUNG TIẾT DẠY[sửa]

1.Tổ Chức Lớp : Ổn định, kiểm tra sĩ số và sinh hoạt một số nội quy phòng máy (vì đây là buổi thực hành đầu tiên).

2.Kiểm Trả Bài Cũ : Không kiểm tra (có thể chọn ra 5 máy và chọn 5 em ngẩu nhiên trong danh sách ngồi vào vị trí đó để tiện quan sát và cho điểm).

3.Tiến Trình Tiết Dạy:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
- Hướng dẫn học sinh cách khởi động máy tính, kích hoạt phần mềm pascal.

- Giới thiệu một số menu trên màn hình làm việc của pascal.

- Cho học sinh làm quen vớimột số chương trình đơn giản đã chuẩn bị trước. Yêu cầu học sinh nhận xét cấu trúc của chương trình cũng như các dấu hiệu đặc trưng ( màu chử của các từ).

- Thống nhất ý kiến chung.

- Yêu cầu học sinh gõ nội dung chương trình giải phương trình bậc 2(SGK Tin học 11/trang 34).

- Giáo viên quan sát quá trình thực hiện và chỉnh sửa những thói quen không tốt mà học sinh mắc phải trong quá trình đánh máy.

- Sau khi học sinh đã thực hiện xong yêu cầu. Giáo viên có thể cho học sinh phát biểu nội dung chương trình theo ngôn ngữ giả đề bước đầu làm quen với một chương trình đơn giản.

- Thống nhất ý kiến chung.

- Yêu cầu học sinh lưu nôi dung chương trình vừa gỏ với tên THUCHANH1.PAS vào ổ đĩa D:\ (ở đây giáo viên có thể nhắc lại cách đặt tên cho một tệp cũng như các thao tác lưu tệp trong word để học sinh dể dàng tiếp thu kiến thức mới).

- Nói: một chương trình sau khi các em đã gỏ hoàn chỉnh thì chưa chắc là hoàn toàn chính xác. Để cho thật sự chắc chắn là hoàn toàn đúng thì trước khi thực hiện chương trình ta hãy nhấn tổ hộp phím Alt + F9 để dịch và sửa lỗi cú pháp. Yêu cầu học sinh dịch, sửa lỗi và nhận xét những kết quả đó trên màn hình.

- Quan sát thao tác của từng HS và hỗ trợ khi các em yêu cầu.

- Nói: sau khi các em đã dịch và sửa lỗi chương trình xong thì ta có thể thực hiện chương trình bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + F9. Rồi nhập các giá trị theo câu d, e (SGK Tin học 11/trang 34) sau đó nhập tiếp giá trị 4; 3; 5 để kiểm nghiệm kết quả.

- Trả lời thắc mắc và chọn ra một số lỗi mà cả lớp thường mắc phải để sửa chung và nhấn mạnh rằng chương trình giải phương trình bậc 2 này là chưa hoàn chỉnh, nó mới chỉ là trường hợp khi phương trình có nghiệm vì thế khi nhập các giá trị 4; 3; 5 thì chương trình báo lỗi. Vậy để giải quyết vấn đề này thì chúng ta phải làm sao? (Tạo sự thích thú và khơi dậy tính tìm tòi học hỏi cho HS). Để giải quyết vấn đề thì đến bài cấu trúc vòng lập các em sẽ thấy.

- Nghe giảng, quan sát máy tính và thực hiện theo chỉ dẫn.

- Quan sát và ghi nhận.

- Hai em ngồi kế nhau thảo luận, một số em đứng lên trình bày, rồi nhận xét lẫn nhau.


- Ghi nhận .

- Học sinh thực hiện yêu cầu

- Tiếp tục thực hiện yêu cầu và sửa đổi thói quen

- Hai em ngồi gần nhau thảo luận, trình bày ý kiến,


- Ghi nhận.

- Nghe, thực hiện theo chỉ dẫn của GV bằng nhiều thao tác nhưng chú ý thao tác phím tắt (nhấn F2), học sinh có thể đặt theo một số tên mình thích dễ nhớ để sau này tiện sử dụng (nếu cần).

- Nghe và thực hiện yêu cầu theo sự hiểu biết ban đầu.- Tiếp tục thực hiện, yêu cầu sự giúp đở của bạn, của thầy (nếu cần).

- Thực hiện yêu cầu và quan sát kết quả trên màn hình với đáp án sách giáo khoa để nhận định về chương trình mà mình thực hiện. Tới đây học sinh sẽ đưa ra câu hỏi thắc mắc ( Sau khi thực hiện nhập giá trị 4; 3; 5 thì chương trình báo lỗi).

- Nghe và ghi nhận.


4.Củng Cố

Với cấu trúc phòng máy của trường, chia lớp ra làm 2 nhóm thảo luận câu f (SGK Tin học 11/trang 35). Sau một thời gian thảo luận đại diện thành viên của mỗi nhóm đứng lên trình bày ý tưởng.Các thành viên còn lại nhận xét góp ý cho nhau. Sau đó giáo viên thống nhất ý tưởng và trình bày lên bảng đen cho học sinh dễ quan sát và ghi nhận. Trên nền ý tưởng đó giáo viên gợi ý câu g, h, i (SGK Tin học 11/trang 35).

5.Dặn Dò:

Với ý tưởng đã được cung cấp, các em về dựa trên nội dung chương trình câu a (SGK Tin học 11/trang 34) hãy hoàn thành những nội dung còn lại của bài thực hành số 1 trên giấy để tiết thực hành hôm sau ta sẽ giải quyết nhanh chóng. Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa rõ, chưa hiểu thì ghi nhận lại tiết sau thầy sẽ giải đáp.


Xem thêm[sửa]

Giáo án Tin học 11, La Chí Dũ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang
Tiết 1 BTTHtiet01_VinhBinhBac
Tiết 2 BTTHtiet02_NgoSiLien
Tiết 5 BTTHtiet05_DinhAn
Tiết 6 BTTHtiet06_VinhTuy
Tiết 7 BTTHtiet07_VanKhanh
Tiết 10 BTTHtiet10_TTKTTHHNHonDat
Tiết 11 BTTHtiet11_ThanhTay
Tiết 12 BTTHtiet12_MinhThuan2
Tiết 14 BTTHtiet14_NamYen
Tiết 15 BTTHtiet15_MyHiepSon
Tiết 16 BTTHtiet16_VinhHoaHungBac
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Tiết 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
CHƯƠNG II CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN
Tiết 1 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
Tiết 2 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
Tiết 3 KHAI BÁO BIẾN
Tiết 5 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
CHƯƠNG 3
Tiết 2 CẤU TRÚC LẶP
CHƯƠNG 4
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG
Tiết 3 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 4 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC -KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 9 BÀI TẬP
CHUƠNG 5 TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU TỆP, THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 2 THAO TÁC VỚI TỆP
CHƯƠNG 6
Tiết 1 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 3 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (T1)
Tiết 4 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (TIẾP THEO)
Tiết 5 THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN
Tiết 6 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 7 BÀI TẬP

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.