Giáo án Tin học lớp 11 - Bài thực hành tiết 14, LA CHÍ DŨ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trường THCS Nam Yên

Người soạn: Võ Thanh Thiên Hòa

Nuvola apps important.png I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU[sửa]

- Tiếp tục củng cố cho HS những khái niệm về chương trình con : thủ tục, hàm , tham số giá trị, tham số biến, tham số thực sự, biến tòan cục, biến cục bộ.

-Rèn luyện cho học sinh kĩ năng lập trình giải quyết một số bài tóan đơn giản.

Gnome-help.png II- PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TIỆN[sửa]

H/s chuẫn bị bài tập ở nhà (phần c trang 108 sgk ) Chuẫn bị sẳn một số tệp Input và Output tương ứng

Nuvola apps package edutainment.png III- Nội dung thực hành[sửa]

a. Điểm danh ghi sĩ số

b. Nội dung thực hành

Thực hiện nội dung thực hành phần c trang 108 SGK

HĐGV
HĐHS
1/ Phân tích yêu cầu của đề bài

- Chiếu nội dung yêu cầu của đề bài.

-Chia lớp thành 2 nhóm.

+ Nhóm 1 : Nêu câu hỏi phân tích để giải quyết bài tóan.

+ Nhóm 2 : Trả lời câu hỏi phân tích của nhóm 1 để tìm ra cách giải quyết bài tóan.

Giáo viên góp ý bổ sung cho câu hỏi phân tích và trả lời phân tích.
2) Lập trình.

- Yêu cầu học sinh lập trình trên máy. Giáo viên tiếp cận từng nhóm 2 em để sửa lỗi can thiết.

- Yêu cầu học sinh nhập dữ liệu của giáo viên vào và báo cáo kết quả của chương trình.

- Đánh giá kết quả của học sinh.


1. Quan sát yêu cầu.


- Nhóm 1 : Đặt câu hỏi

+ Dữ liệu vào.

+Dữ liệu ra.

+ Cần sửa những chỗ nào trong chương trình câu b.

+ Thuật tóan để đếm số lượng các lọai hình tam giác.

- Nhóm 2 : Trả lời câu hỏi phân tích.

+ Cho trong tệp, phải viết lệnh đọc dữ liệu trong tệp.

+Ba số nguyên dương là số lượng của ba lọai hình tam giác. Ba số được ghi trên ba dòng của một.

+ Cân thay đọan chương trình nhập dữ liệu bằng moat chương trình con để đọc dữ liệu từ tệp TAMGIAC.DAT. Thay đọan chương trình in kết quả ra màn hình bằng moat chươngtrình con để in ba số nguyên dương là số lượng ba lọai hình ra tệp TAMGIAC.OUT.

+ Nêu thuật tóan.

2. Hai em một máy lần lượt viết và gõ chương trình vào máy


- Thông báo kết quả cho giáo viên.

Nuvola apps korganizer.png D-Củng cố[sửa]

Vậy qua bài thực hành này chúng ta cần nắm được các vấn đề sau:

- Thủ tục, hàm , tham số giá trị, tham số biến, tham số thực sự, biến tòan cục, biến cục bộ.

- Tìm hiểu một số chương trình con liên quan đến tam giác.


Hoat-dong.pngE- dặn dò[sửa]

Viết lại và hòan thiện chương trình còn bị lỗi

Xem trước bài 19 Thư viện chương trình con chuẩn.


Xem thêm[sửa]

Giáo án Tin học 11, La Chí Dũ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang
Tiết 1 BTTHtiet01_VinhBinhBac
Tiết 2 BTTHtiet02_NgoSiLien
Tiết 5 BTTHtiet05_DinhAn
Tiết 6 BTTHtiet06_VinhTuy
Tiết 7 BTTHtiet07_VanKhanh
Tiết 10 BTTHtiet10_TTKTTHHNHonDat
Tiết 11 BTTHtiet11_ThanhTay
Tiết 12 BTTHtiet12_MinhThuan2
Tiết 14 BTTHtiet14_NamYen
Tiết 15 BTTHtiet15_MyHiepSon
Tiết 16 BTTHtiet16_VinhHoaHungBac
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Tiết 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
CHƯƠNG II CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN
Tiết 1 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
Tiết 2 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
Tiết 3 KHAI BÁO BIẾN
Tiết 5 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
CHƯƠNG 3
Tiết 2 CẤU TRÚC LẶP
CHƯƠNG 4
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG
Tiết 3 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 4 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC -KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 9 BÀI TẬP
CHUƠNG 5 TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU TỆP, THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 2 THAO TÁC VỚI TỆP
CHƯƠNG 6
Tiết 1 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 3 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (T1)
Tiết 4 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (TIẾP THEO)
Tiết 5 THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN
Tiết 6 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 7 BÀI TẬP

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.