Giáo án Tin học lớp 11 - Bài thực hành tiết 16, LA CHÍ DŨ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nuvola apps important.png A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU[sửa]

Học sinh tự nhớ lại nội dung và ý nghĩa của tệp gồm: Kiểu dữ liệu của tệp, mở tệp, đóng tệp, đọc/ ghi dữ liệu vào tệp, sau khi trả lời các câu hỏi: 1, 2, 3, 4 phần câu hỏi và bài tập < SGK – Tin Học 11 trang 89>


Gnome-help.png B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN[sửa]

- Máy chiếu Projector

- Một số câu hỏi xoay quanh những nội dung học sinh đã được học về tệp ở hai tiết học trước.

"*" CHUẨN BỊ CỦA HỌC SINH:

Soạn trước các câu hỏi 1, 2, 3 ,4 ở SGK trang 89

Nuvola apps package edutainment.png C. NỘI DUNG TIẾT DẠY[sửa]

1. Tổ chức lớp: Ổn định và kiểm tra sĩ số ( 2 phút)

2. Kiểm tra bài cũ: Hai học sinh ( bài cũ và bài soạn) (10 phút)

3. Tiến trình tiết dạy:

NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
( 3 phút) Giới thiệu sơ lược những nội dung cần quan tâm:

- Tệp dữ liệu là gì?

- Tệp lưu trữ dữ liệu như thế nào?

Câu hỏi thảo luận 1:

Ưu điểm của tệp trong quá trình lưu trữ dữ liệu là gì?

Gợi ý để HS trả lời tốt câu hỏi:

- Tệp lưu trữ dữ liệu ở bộ nhớ nào?

- Lưu trữ dữ liệu như vậy có ưu điểm gì?

Thảo luận theo nhóm ( không xem tài liệu)

- Đại diện của từng nhóm phát biểu ý kiến nhóm mình.

- Các nhóm nhận xét đánh giá cho nhóm bạn

Trả lời: Tệp có thể lưu trữ một lượng lớn dữ liệu trên bộ nhớ ngoài, vì vậy, dữ liệu sẽ không bị mất khi cúp điện hoặc tắt máy.

( 5 phút)

Tổng hợp lại ý kiến nhận xét của các nhóm thông qua slide trả lời
Câu 1: Nêu một số trường hợp cần phải dùng tệp. Trình chiếu Slide câu 1 trong SGK để các nhóm thảo luận và đưa ra câu trả lời đúng

Gợi ý để HS trả lời sau khi trình chiếu

- Khi dữ liệu cần sử dụng chỉ trong 1 ngày thì có cần dùng tệp không?

- Lượng dữ liệu có kích thước như thế nào thì nên lưu trữ ở dạng tệp?. . . .

Xem Slide và tập trung trao đổi để trả lời câu hỏi


Lắng nghe gợi ý từ GV, sau đó trao đổi với nhóm để thống nhất ý kiến.

Các nhóm nêu ý kiến và nhận xét ý kiến của nhóm bạn

Trả lời: Khi lượng thông tin lớn và cần lưu trữ lâu dài thì chúng ta sẽ dùng tệp. ( 5 phút) Trình chiếu Slide trả lời sau khi các nhóm nêu ý kiến của nhóm mình và thảo luận cả lớp
Câu hỏi 2: Trong sơ đồ thao tác với tệp, khi cần nhập dữ liệu từ tệp phải dùng những thao tác nào? Trình chiếu câu hỏi số 2 sau khi HS đã xem qua câu trả lời của câu hỏi 1
Gợi ý để HS trả lời câu hỏi:

-Khi làm việc với tệp dữ liệu cần có những gì?, những thao tác nào là không thể thiếu?

- Gợi ý phạm vi để HS có cơ sở làm bài: bài 14

Nghe gợi ý, hướng dẫn và thảo luận nhóm để có câu trả lời chính xác nhất.


Các nhóm nêu ý kiến của nhóm mình và trao đổi ý kiến với nhóm bạn

Trả lời:Trong sơ đồ thao tác với tệp, khi cần nhập dữ liệu từ tệp phải dùng những thoa tác như gằn tên tệpo, mở tệp để ghi, ghi dữ liệu vào tệp, đóng tệp để hoàn tất việc ghi dữ liệu.

assign (f, fi);

rewrite(f);

write(f,’ ‘,y,’ ‘,z);

close(f);

(5 phút)

Trình chiếu Slide trả lời của câu hỏi 3
Gọ một hoặc hai HS giải thích các câu lệnh ở phần trả lời

assign (f, fi); Gắn tên tệp

rewrite(f); Mở tệp

write(f,’ ‘,y,’ ‘,z); Ghi dữ liệu vào tệp

close(f); Đóng tệp

Câu hỏi 3: Tại sao cần có câu lệnh mở tệp trước khi đọc/ ghi tệp? Gợi ý để HS trả lời:

- Tệp dữ liệu do chương trình nào quản lý?

- khi đọc và ghi dữ liệu có gì khác nhau?, và chương trình dịch có thể hiểu được chúng ta muốn làm gì không nếu không mở tệp?

- Chương trình dịch

Thảo luận để trả lời câu hỏi

Đại diện của từng nhóm phát biểu ý kiến của nhóm mình.

Trả lời: Trước khi sử dụng tệp phải có câu lệnh mở tệp để trình dịch biết thực hiện mục đích mở tệp để đọc hay ghi, đồng thời đặt con trỏ tệp vào vị trí thích hợp. ( 5 phút) Chiếu slide trả lời sau khi các nhóm phát biểu ý kiến và nhận xét ý kiến của nhóm bạn Xem slide trả lời


Câu hỏi 4: Tại sai phải dùng câu lệnh đóng tệp sau khi đã kết thúc ghi dữ liệu vào tệp? Chiếu slide chứa câu hỏi 4 và hướng dẫn để HS làm bài:

- Khi đi ra khỏi nhà chúng ta có cần phải đóng cửa nhà lại hay không?, mục đích của việc đóng cửa nhà lại là gì?

- Việc đóng tệp cũng gần giống như việc đóng cửa nhà.

Xem câu hỏi và nghe hướng dẫn để làm bài

- Khi đi ra khỏi nhà cần phải đóng cửa lại để tránh mất mát tài sản.


- Trao đổi ý kiến trong nhóm

Trả lời: Phải dùng câu lệnh đóng tệp sau khi đã kết thúc ghi dữ liệu vào tệp để hệ thống hoàn tất việc ghi dữ liệu ra tệp.

( 5 phút)

Trình chiếu slide trả lời sau khi các nhóm nêu ý kiến Xem slide trả lời

Nuvola apps korganizer.png D. GỢI Ý VỀ ÔN TẬP, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ ( 5 phút)[sửa]

Đặt ra một số câu hỏi để HS trả lời:

- Lệnh var tep, tep1: text; có ý nghĩa gì?

TL: Khai báo biến tep và tep1

- Lệnh assign(tep1,’BAITAP.DAT’); có nghĩa là gì?

TL: gắn biến tep1 với tệp dữ liệu có tên là BAITAP.DAT

- Lệnh close(tep1); có ý nghĩa gì?

TL: Đóng tệp có chứa biến tệp là tep1.

Xem thêm[sửa]

Giáo án Tin học 11, La Chí Dũ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang
Tiết 1 BTTHtiet01_VinhBinhBac
Tiết 2 BTTHtiet02_NgoSiLien
Tiết 5 BTTHtiet05_DinhAn
Tiết 6 BTTHtiet06_VinhTuy
Tiết 7 BTTHtiet07_VanKhanh
Tiết 10 BTTHtiet10_TTKTTHHNHonDat
Tiết 11 BTTHtiet11_ThanhTay
Tiết 12 BTTHtiet12_MinhThuan2
Tiết 14 BTTHtiet14_NamYen
Tiết 15 BTTHtiet15_MyHiepSon
Tiết 16 BTTHtiet16_VinhHoaHungBac
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Tiết 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
CHƯƠNG II CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN
Tiết 1 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
Tiết 2 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
Tiết 3 KHAI BÁO BIẾN
Tiết 5 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
CHƯƠNG 3
Tiết 2 CẤU TRÚC LẶP
CHƯƠNG 4
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG
Tiết 3 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 4 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC -KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 9 BÀI TẬP
CHUƠNG 5 TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU TỆP, THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 2 THAO TÁC VỚI TỆP
CHƯƠNG 6
Tiết 1 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 3 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (T1)
Tiết 4 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (TIẾP THEO)
Tiết 5 THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN
Tiết 6 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 7 BÀI TẬP

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.