Giáo án Vật lý 11 - Tiết 1, Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TIẾT 1: CHẤT KẾT TINH VÀ CHẤT VÔ ĐỊNH HÌNH

Ngày soạn: / /2006 Ngày dạy: / /2006

Nuvola apps important.png I. Nội dung:[sửa]

Tinh thể, chất kết tinh và chất vô định hình:khái niệm, tính chất vật lý và cấu trúc.


Gnome-help.png II. Yêu cầu:[sửa]

1. Kiến thức:

1. Hiểu rõ khái niệm tinh thể.

2. Phân biệt chất kết tinh và chất vô định hình.


Nuvola apps package edutainment.png III. Bài giảng:[sửa]

Hệ thống câu hỏi hướng dẫn Nội dung trình bày bảng
- Vật rắn là gì ?

- Các hạt muối ăn đều hình có hình dạng và kích thước như thế nào?

- Điều này có thể cho biết gì ?

- Hình dạng tinh thể của các chất khác nhau có giống nhau hay không ?

- Thế nào là chất đơn tinh thể ?


- Chất đơn tinh thể có tính di hướng hay đẳng hướng ? Vì sao ?


- Chất đa tinh thể là gì ? Có tính chất gì ?

1. Chất kết tinh:

a) Tinh thể:

- Là các kết cấu rắn có dạng hình học xác định.

- Tinh thể của các chất khác nhau thì có hình dạng khác nhau.

b) Chất đơn tinh thể:

- Chất đơn tinh thể được cấu tạo từ một loại tinh thể.

- Chất đơn tinh thể có tính dị hướng

b) Chất đa tinh thể:

- Chất cấu tạo từ nhiều loại tinh thể nhỏ liên kết hỗn độn với nhau gọi là chất đa tinh thể.

- Chất đa tinh thể có tinh đẳng hướng.- Thế nào là chất vô định hình ?

- Chất vô điịnh hình có tính dị hướng hay đẳng hướng ? Tại sao ?

2. Chất vô định hình

- Là chất không có cấu tạo tinh thể.

- Có tính đẳng hướng.Hoat-dong.pngV. Củng cố kiến thức:[sửa]

Trả lời các câu hỏi SGK.


Xem thêm[sửa]

Giáo án Vật lý 11 (66 tiết), Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2
Tiết 1 CHẤT KẾT TINH VÀ CHẤT VÔ ĐỊNH HÌNH
Tiết 2 MẠNG TINH THỂ
Tiết 3 BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN
Tiết 4 BÀI TẬP
Tiết 5 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN
Tiết 6 BÀI TẬP
Tiết 7 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẤT LỎNG
Tiết 8 HIỆN TƯỢNG CĂNG MẶT NGOÀI. SỰ DÍNH ƯỚT
Tiết 9 HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
Tiết 10 BÀI TẬP
Tiết 11 HƠI KHÔ VÀ HƠI BÃO HOÀ.
Tiết 12 ÁP SUẤT HƠI BÃO HÒA
Tiết 13 ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ
Tiết 14 KIỂM TRA
Tiết 15 ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Tiết 16 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
Tiết 17 BÀI TẬP
Tiết 18 THUYẾT ĐIỆN TỬ
Tiết 19 ĐIỆN TRƯỜNG (T1)
Tiết 20 ĐIỆN TRƯỜNG (T2)
Tiết 21 BÀI TẬP
Tiết 22 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 1)
Tiết 23 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 2)
Tiết 24 LIÊN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG VÀ HIỆU ĐIIỆNTHẾ
Tiết 25 BÀI TẬP
Tiết 26 VẬT DẪN VÀ ĐIỆN MÔI TRONG ĐIỆN TRƯỜNG
Tiết 27 TỤ ĐIỆN
Tiết 30 BÀI TẬP
Tiết 31 KIỂM TRA
Tiết 32 DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Tiết 33 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIÊN TRỞ VẬT DẪN VÀO NHIỆT ĐỘ
Tiết 34 BÀI TẬP
Tiết 35 ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP VÀ SONG SONG. ĐIỆN TRỞ PHỤ TRONG CÁC DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN
Tiết 36 BÀI TẬP
Tiết 37 NGUỒN ĐIỆN. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CỦA NGUỒN ĐIÊN
Tiết 38 NGUỒN ĐIỆN HOÁ HỌC
Tiết 39 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN - LENXƠ
Tiết 40 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA MÁY THU ĐIỆN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.