Giáo án Vật lý 11 - Tiết 2, Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TIẾT 2:MẠNG TINH THỂ

Ngày soạn: / /2006 Ngày dạy: / /2006

Nuvola apps important.png I. Kiểm tra bài cũ:[sửa]

1. Thế nào là tinh thể

2. Chất kết tinh là gì ? Có mấy loại chất kết tinh ? Các loại này có tính chất gì ?


Gnome-help.png II. Nội dung:[sửa]

1. Mạng tinh thể và chuyển động nhiệt của các nguyên tử.

2. Mạng tinh thể với tính chất của chất kết tinh.

3. Mạng tinh thể lý tưởng và chỗ hỏng.


Nuvola apps package edutainment.pngIII. Yêu cầu:[sửa]

- Nắm vững cấu trúc mạng tinh thể, khái niệm nút mạng.

- Giải thích được mối liên hệ giữa mạng tinh thể với tính chất của chất kết tinh.

- Biết được vai trò của chỗ hỏng trong cấu trúc mạng tinh thể và tính chất của chất kết tinh.


Nuvola apps korganizer.png IV. Bài giảng:[sửa]

Hệ thống câu hỏi hướng dẫn
Nội dung trình bày bảng

- Các chất rắn được cấu tạo từ những phần tử nào ?

- Các phần tử đó sắp xếp như thế nào trong chất rắn.

- Trong điều kiện bình thường các nguyên tử, phân tử chuyển động như thế nào?

- Nêu khái niệm nút mạng tinh thể.

1. Mạng tinh thể:

- Tinh thể được cấu tạo từ các hạt, sắp xếp có trật tự trong không gian

- Mỗi hạt ở một vị trí xác định gọi là nút

- Các nút được sắp xếp theo trật tự nhất định gọi là mạng tinh thể


- Cấu trúc của mạng tinh thể có thể ảnh hưởng đến tính chất của chất lết tinh không?

- Lấy VD về mạng tinh thể của kim cương và than chì.

- Mạng tinh thể của hai chất trên được cấu tạo từ nguyên tố nào ?

- Hai mạng này khác nhau cơ bản ở điểm nào ?

- Điều gì dẫn đến tính chất của chúng khác nhau như vậy.

2. Mạng tinh thể và các tính chất của chất kết tinh

Tính dị hướng hay đẳng hướng, tính chất vật lý... của các chất phụ thuộc vào cấu trúc mạng tinh thể


- Thế nào là lý tưởng.

- Một mạng tinh thể lý tưởng là mạng như thế nào?

- Nếu làm thay đổi cấu trúc của mạng tinh thể thì tính chất của chất kết tinh có thay đôỉi không ?

3. Mạng tinh thể lí tưởng và chỗ hỏng

Mạng tinh thể lí tưởng là mạng tinh thể có cấu trúc hoàn hảo đúng như mô tả hình học của nó

Các mạng tinh thể thực thường không hoàn hảo, có những chỗ bị sai lệch gọi là những chỗ hỏng  tính chất của chất kết tinh bị thay đổi nhiềuHoat-dong.pngV. Củng cố kiến thức:[sửa]

Giải thích tại sao kim cương và than chì cùng được cấu tạo từ C nhưng lại có tính chất vạt lý khác nhau ?


Xem thêm[sửa]

Giáo án Vật lý 11 (66 tiết), Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2
Tiết 1 CHẤT KẾT TINH VÀ CHẤT VÔ ĐỊNH HÌNH
Tiết 2 MẠNG TINH THỂ
Tiết 3 BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN
Tiết 4 BÀI TẬP
Tiết 5 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN
Tiết 6 BÀI TẬP
Tiết 7 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẤT LỎNG
Tiết 8 HIỆN TƯỢNG CĂNG MẶT NGOÀI. SỰ DÍNH ƯỚT
Tiết 9 HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
Tiết 10 BÀI TẬP
Tiết 11 HƠI KHÔ VÀ HƠI BÃO HOÀ.
Tiết 12 ÁP SUẤT HƠI BÃO HÒA
Tiết 13 ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ
Tiết 14 KIỂM TRA
Tiết 15 ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Tiết 16 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
Tiết 17 BÀI TẬP
Tiết 18 THUYẾT ĐIỆN TỬ
Tiết 19 ĐIỆN TRƯỜNG (T1)
Tiết 20 ĐIỆN TRƯỜNG (T2)
Tiết 21 BÀI TẬP
Tiết 22 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 1)
Tiết 23 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 2)
Tiết 24 LIÊN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG VÀ HIỆU ĐIIỆNTHẾ
Tiết 25 BÀI TẬP
Tiết 26 VẬT DẪN VÀ ĐIỆN MÔI TRONG ĐIỆN TRƯỜNG
Tiết 27 TỤ ĐIỆN
Tiết 30 BÀI TẬP
Tiết 31 KIỂM TRA
Tiết 32 DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Tiết 33 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIÊN TRỞ VẬT DẪN VÀO NHIỆT ĐỘ
Tiết 34 BÀI TẬP
Tiết 35 ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP VÀ SONG SONG. ĐIỆN TRỞ PHỤ TRONG CÁC DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN
Tiết 36 BÀI TẬP
Tiết 37 NGUỒN ĐIỆN. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CỦA NGUỒN ĐIÊN
Tiết 38 NGUỒN ĐIỆN HOÁ HỌC
Tiết 39 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN - LENXƠ
Tiết 40 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA MÁY THU ĐIỆN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.