Giáo án Vật lý 11 - Tiết 21, Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TIẾT 21: BÀI TẬP

Ngày soạn: / /2006 Ngày dạy: / /2006


Nuvola apps important.png I. Kiểm tra bài cũ:[sửa]

1. Cường độ điện trường là gì ? Viết công thức tính cường độ điện trường gây bởi điện tích điểm.

2. Đường sức của điện trường là gì ? Có tính chất gì ? 3. Đường sức của điện trường có đặc điểm gì ?

Gnome-help.png II. Nội dung:[sửa]

Giải bài tập SGK


Nuvola apps package edutainment.pngIII. Yêu cầu:[sửa]

- Xác định đúng phương chiều của các vectơ cường độ điện trường.

- Xác định đuợc vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại một điểm trên hình vẽ.

- Tính được cường độ điện trường tổng hợp bằng hình vẽ.


Nuvola apps korganizer.png IV. Bài giảng:[sửa]

Hệ thống câu hỏi hướng dẫn
Nội dung trình bày bảng

- Cường độ điện trường tại điểm đặt điện tích q được tính như thế nào ?


- Điện trường này do điện tích nào gây ra ?

- Q được tính như thế nào ?

Bài 6:

Cường độ điện trường tại điểm đặt điện tích q có độ lớn:

E = {\frac  {F}{q}} = 3.10^{{4}}V.m

Độ lớn của điện tích Q được tính từ côngg thức:

E = k{\frac  {Q}{r^{{2}}}}

=>Q = 3.10^{{-7}}C

- Vẽ hình.

- Học sinh giải trên bảng.

- Sữa chữa, nhận xét (Học sinh)

Bài 7:

Cường độ điện trường tại điểm đặt của mỗi điện tích có giá trị như nhau.

Cường độ điện trường do mối điện tích gây ra tại điểm đặt điện tích còn lại có độ lớn bằng nhau:

E_{{1}} = E_{{2}} = k{\frac  {q}{\varepsilon a^{{2}}}} Do (E_{{1}}^{{\rightarrow }} ,E_{{2}}^{{\rightarrow }} ) = 60^{{o}} nên cường độ điện trường tại điểm đặt mỗi điện tích:

E = E_{{1}} cos30^{{o}} = k{\frac  {Q}{r^{{2}}}} {\sqrt  {3}}


- Hướng dẫn tương tự bài 7

- Lưu ý: câu b có hai trường hợp xảy ra.

Bài 8:


Hoat-dong.pngV. Củng cố kiến thức:[sửa]

Bài tập SGK


Xem thêm[sửa]

Giáo án Vật lý 11 (66 tiết), Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2
Tiết 1 CHẤT KẾT TINH VÀ CHẤT VÔ ĐỊNH HÌNH
Tiết 2 MẠNG TINH THỂ
Tiết 3 BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN
Tiết 4 BÀI TẬP
Tiết 5 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN
Tiết 6 BÀI TẬP
Tiết 7 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẤT LỎNG
Tiết 8 HIỆN TƯỢNG CĂNG MẶT NGOÀI. SỰ DÍNH ƯỚT
Tiết 9 HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
Tiết 10 BÀI TẬP
Tiết 11 HƠI KHÔ VÀ HƠI BÃO HOÀ.
Tiết 12 ÁP SUẤT HƠI BÃO HÒA
Tiết 13 ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ
Tiết 14 KIỂM TRA
Tiết 15 ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Tiết 16 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
Tiết 17 BÀI TẬP
Tiết 18 THUYẾT ĐIỆN TỬ
Tiết 19 ĐIỆN TRƯỜNG (T1)
Tiết 20 ĐIỆN TRƯỜNG (T2)
Tiết 21 BÀI TẬP
Tiết 22 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 1)
Tiết 23 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 2)
Tiết 24 LIÊN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG VÀ HIỆU ĐIIỆNTHẾ
Tiết 25 BÀI TẬP
Tiết 26 VẬT DẪN VÀ ĐIỆN MÔI TRONG ĐIỆN TRƯỜNG
Tiết 27 TỤ ĐIỆN
Tiết 30 BÀI TẬP
Tiết 31 KIỂM TRA
Tiết 32 DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Tiết 33 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIÊN TRỞ VẬT DẪN VÀO NHIỆT ĐỘ
Tiết 34 BÀI TẬP
Tiết 35 ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP VÀ SONG SONG. ĐIỆN TRỞ PHỤ TRONG CÁC DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN
Tiết 36 BÀI TẬP
Tiết 37 NGUỒN ĐIỆN. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CỦA NGUỒN ĐIÊN
Tiết 38 NGUỒN ĐIỆN HOÁ HỌC
Tiết 39 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN - LENXƠ
Tiết 40 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA MÁY THU ĐIỆN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.