Giáo án Vật lý 11 - Tiết 25, Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TIẾT 25: BÀI TẬP


Ngày soạn: / /2006 Ngày dạy: / /2006

Nuvola apps important.png I. Kiểm tra bài cũ:[sửa]

Nêu công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế. Tính cường độ điện trường giữa hai bản kim loại có hiệu điện thế U = 200V đặt cách nhau d = 1cm trong không khí.


Gnome-help.png II. Nội dung:[sửa]

1. Giải bài tập 2 SGK

2. Giải bài tập bổ sung.


Nuvola apps package edutainment.png III. Yêu cầu:[sửa]

- Vận dụng tốt công thức liện hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế, vận dụng tốt các cônga thức của chuyển động biến đổi đều trong khảo sát chuyển động


Nuvola apps korganizer.png IV. Bài giảng:[sửa]

Hệ thống câu hỏi hướng dẫn
Nội dung trình bày bảng

- Vẽ hình

- Phân tích chuyển động của electron ?

+ Quỹ đạo chuyển động của e có dạng như thế nào ? + Chuyển động của e có đặc điểm gì ?

+ Để mo tả chuyển động của e cần tính những đại lượng nào ?

Bài 2:
  • Do e chuyển động dọc theo đường sức về phía bản tích điệ âm nên ban đầu chuyển động của e là chậm dần đều với gia tốc a:

a = -{\frac  {F}{m}}={\frac  {-qU}{m}}={\frac  {qE}{md}}=1,8.10^{{-14}}m/s

  • Giả sử khi dừng lại (vt = 0), e chưa tới bản âm của tụ điện. Quâng đường đi được của e được tính từ công thức:

v_{{t}}^{{2}}-v_{{0}}^{{2}}=2as

s = {\frac  {v_{{0}}^{{2}}}{2a}} = 7,1.10^{{-2}}m = 7,1cm.

Vì s < d nên e chuyển động dựoc đoạn đường 7,1cm trong điện trường rồi dừng lại, chuyển động nhanh dần đều theo chiều ngược lại về phía bản dương.

- Học sinh tự giải (hướng dẫn cách làm)

- Viết các phương trình chuyển động của e.

- Tìm thời gian chuyển động của e.

- Tính độ lệch của e khi đi được 5cm trong điện trường.

- Tính hiệu điện thế từ độ lẹch vừa tìm được.

Bài tập bổ sung:
  • Một e được bắn vào điện truờng đều của hai bản kim loại song song cách nhau d = 4cm với vận tốc v0 = 106m/s theo phương song song với hai bản. Tìm hiệu điện thế giữa hai bản để e bị lệch đi đoạn 2cm khi đi được 5cm trong điện trường.

ĐS: U =... V.Hoat-dong.pngV. Củng cố kiến thức:[sửa]

Bài tập SGK


Xem thêm[sửa]

Giáo án Vật lý 11 (66 tiết), Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2
Tiết 1 CHẤT KẾT TINH VÀ CHẤT VÔ ĐỊNH HÌNH
Tiết 2 MẠNG TINH THỂ
Tiết 3 BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN
Tiết 4 BÀI TẬP
Tiết 5 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN
Tiết 6 BÀI TẬP
Tiết 7 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẤT LỎNG
Tiết 8 HIỆN TƯỢNG CĂNG MẶT NGOÀI. SỰ DÍNH ƯỚT
Tiết 9 HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
Tiết 10 BÀI TẬP
Tiết 11 HƠI KHÔ VÀ HƠI BÃO HOÀ.
Tiết 12 ÁP SUẤT HƠI BÃO HÒA
Tiết 13 ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ
Tiết 14 KIỂM TRA
Tiết 15 ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Tiết 16 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
Tiết 17 BÀI TẬP
Tiết 18 THUYẾT ĐIỆN TỬ
Tiết 19 ĐIỆN TRƯỜNG (T1)
Tiết 20 ĐIỆN TRƯỜNG (T2)
Tiết 21 BÀI TẬP
Tiết 22 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 1)
Tiết 23 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 2)
Tiết 24 LIÊN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG VÀ HIỆU ĐIIỆNTHẾ
Tiết 25 BÀI TẬP
Tiết 26 VẬT DẪN VÀ ĐIỆN MÔI TRONG ĐIỆN TRƯỜNG
Tiết 27 TỤ ĐIỆN
Tiết 30 BÀI TẬP
Tiết 31 KIỂM TRA
Tiết 32 DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Tiết 33 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIÊN TRỞ VẬT DẪN VÀO NHIỆT ĐỘ
Tiết 34 BÀI TẬP
Tiết 35 ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP VÀ SONG SONG. ĐIỆN TRỞ PHỤ TRONG CÁC DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN
Tiết 36 BÀI TẬP
Tiết 37 NGUỒN ĐIỆN. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CỦA NGUỒN ĐIÊN
Tiết 38 NGUỒN ĐIỆN HOÁ HỌC
Tiết 39 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN - LENXƠ
Tiết 40 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA MÁY THU ĐIỆN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.