Giáo án Vật lý 11 - Tiết 3, Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TIẾT 3: BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN


Nuvola apps important.png I. Ôn tập :

1, giải thích tính dị hưóng của than chì.

2, Tại sao kim cương và thanchì có tính chất vật lý khác nhau?


Gnome-help.png II. Nội dung:

1, Tính đàn hồi và tính dẻo

2, Các loại biến dạng .

3, Giới hạn bền của vật liệu


Nuvola apps package edutainment.png III. Yêu cầu:

- Phân biệt các loại biến dạng.

- Vận dụng định luật Huc.

- Giải thích các ứng dụng thực tế.


Nuvola apps korganizer.png IV. Bài giảng :

Hệ thống câu hỏi hướng dẫn
Nội dung ghi bảng

1, Thế nào là biến dạng của vật rắn?

2, Khi nào vật rắn biến dạng ?

3, Nếu thôi không tác dụng lực nữa thì hiện tượng gì xảy ra .

4, Nêu một số vật có tính đàn hồi, tính dẻo.

- Trong thực tế các vật đều có cả tính đàn hồi hay tính dẻo ?

1, Tính đàn hồi và tính dẻo:

- Vật rắn có thể lấy lại hình dạng và kích thước ban đầusau khi biến dạng- gọi là biến dạng đàn hồi - vật có tính đàn hồi .

- Vật rắn không thể lấy lại hình dạng và kích thước ban đầu sau khi biến dạng - gọi là biến dạng dẻo - vật có tính dẻo (biến dạng còn dư)

- Giới hạn trong đó vật có tính đàn hồi gọi là giới hạn đàn hồi.


5, Mô tả thí nghiệm

6, Hiện tượng xảy ra nếu nén AB ?

7, Trình bày về định luật Huc.

8, Trình bày về hệ số đàn hồi k


9, Mô tả thí nghiệm. Nhận xét về biến dạng của đinh tán.


10. Mô tả thí nghiêmm về biến dạng uốn.

- Các que cắm trên thanh AB cho biết thanh bị nén giãn như thế nào ?

2, Các loại biến dạng :

a, Biến dạng kéo và nén

- Biến dạng kéo: chiều dài tăng, chiều ngang giảm

- Biến dạng nén: chiều dài giảm , chiều ngang tăng.

  • Định luật Húc: trong giới hạn đàn hồi lực đàn hồi tỉ lệ với độ biến dạng của vật biến dạng: F = k.Δl với :

S - tiết diện ngang của vật đàn hồi

lo - chiều dài ban đầu của vật đàn hồi

E - suất đàn hồi (suất Iâng)

Δl - độ biến dạng của vật đàn hồi

Suất đàn hồi là đại lượng đặc trưng cho tính chất đàn hồi của chất dùng làm vật đàn hồi. Đơn vị : Pa

b, Biến dạng cắt :

- Các phần của vật dịch chuyển tương đối với nhau theo phương của lực tác dụng gọi là biến dạng cắt.

c, Biến dạng uốn: Một mặt của vật bị kéo giãn, mặt còn lại bị nén.


- Trình bày vè giới hạn bền.


- Trình bày về hệ số an toàn của vật liệu.

3, Giới hạn bền và hệ số an toàn

+ Giới hạn bền của vật liệu làm dây

\sigma _{{b}}=F_{{b}}/S

F_{{b}} - lực nhỏ nhất làm dây đứt

+ Hệ số an toàn của vật liệu: là tỉ số giữa giới hạn bền của vật liệu với lực tác dụng lên mỗi đơn vị tiết diện ngang của vật liệu. Kh: n


Hoat-dong.pngV. Củng cố:

1, Bài tập 1; 2 sách giáo khoa.

2, Tại sao khung xe đạp lại là những ống trục ?

3, Đồng hồ có đọng cơ chạy bằng dây cót hoạt động dựa trên cơ sở vật lý nào ?


Xem thêm

Giáo án Vật lý 11 (66 tiết), Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2
Tiết 1 CHẤT KẾT TINH VÀ CHẤT VÔ ĐỊNH HÌNH
Tiết 2 MẠNG TINH THỂ
Tiết 3 BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN
Tiết 4 BÀI TẬP
Tiết 5 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN
Tiết 6 BÀI TẬP
Tiết 7 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẤT LỎNG
Tiết 8 HIỆN TƯỢNG CĂNG MẶT NGOÀI. SỰ DÍNH ƯỚT
Tiết 9 HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
Tiết 10 BÀI TẬP
Tiết 11 HƠI KHÔ VÀ HƠI BÃO HOÀ.
Tiết 12 ÁP SUẤT HƠI BÃO HÒA
Tiết 13 ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ
Tiết 14 KIỂM TRA
Tiết 15 ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Tiết 16 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
Tiết 17 BÀI TẬP
Tiết 18 THUYẾT ĐIỆN TỬ
Tiết 19 ĐIỆN TRƯỜNG (T1)
Tiết 20 ĐIỆN TRƯỜNG (T2)
Tiết 21 BÀI TẬP
Tiết 22 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 1)
Tiết 23 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 2)
Tiết 24 LIÊN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG VÀ HIỆU ĐIIỆNTHẾ
Tiết 25 BÀI TẬP
Tiết 26 VẬT DẪN VÀ ĐIỆN MÔI TRONG ĐIỆN TRƯỜNG
Tiết 27 TỤ ĐIỆN
Tiết 30 BÀI TẬP
Tiết 31 KIỂM TRA
Tiết 32 DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Tiết 33 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIÊN TRỞ VẬT DẪN VÀO NHIỆT ĐỘ
Tiết 34 BÀI TẬP
Tiết 35 ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP VÀ SONG SONG. ĐIỆN TRỞ PHỤ TRONG CÁC DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN
Tiết 36 BÀI TẬP
Tiết 37 NGUỒN ĐIỆN. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CỦA NGUỒN ĐIÊN
Tiết 38 NGUỒN ĐIỆN HOÁ HỌC
Tiết 39 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN - LENXƠ
Tiết 40 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA MÁY THU ĐIỆN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.