Giáo án Vật lý 11 - Tiết 32, Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TIẾT 32: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

Lớp dạy: Ngày dạy: / /2006. Ngày soạn: / / 2006.


Nuvola apps important.png I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Xây dụng các khái niêm cơ bản liên quan đến dòng điện

- Xay dựng các tác dụng của dòng điện.

- Nắm vững nội dung đinh luật Ôm.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng định nghĩa về cuờng độ dòng điện, định luật Ôm và công thức tính điện trở giải một số bài tập.


Gnome-help.png II. Chuẩn bị:

1. Chuẩn bị của giáo viên: Một số mẫu điện trở

2. Chuẩn bị của học sinh: Xem lại toàn bộ chương trình điện lớp 9


Nuvola apps package edutainment.pngIII. Tổ chức dạy học :

Hoạt động 1:

  • Mục tiêu:
  • Tổ chức:
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Nhớ lại các kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi - Nhắc lại khái niêm về dòng điện

- Quy ước chiều dòng điên như thế nào?

- Dòng điện có tác dụng gì ?Hoạt động 2:

  • Mục tiêu:
  • Tổ chức:
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Nêu định nghĩa của cuờng độ dòng điện.

- Viết công thức định nghĩa của cường độ dòng điện.- Nêu điều kiên để có dòng điện

- Cường độ dòng điện là gì ?

- Cường độ dòng điện được tính như thế nào?

- Giải thích khái niêm dòng điện một chiều và dòng đien không đổi.

- Chỉ rõ: dòng điên trong đoan mạch xoay chiều mắc nối tiếp có giá trị như nhau.

- Nêu điều kiện để có dòng điện.Hoạt động 3:

  • Mục tiêu:
  • Tổ chức:
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Phát biểu nội dung định luật Ôm.

- Viết biểu thức định luật

- Phát biểu nội dung định luật Ôm.

- Viết biểu thức định luật

- Hệ số tỉ lệ trong biểu thức của định luật được gọi là gì ?Hoạt động 4:

  • Mục tiêu: Điện trở. đơn vị điên trở
  • Tổ chức:
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Trả lời các câu hỏi

- Viết công thức tính điện trở của một vật dẫn đồng chất

- Điên trở là gì ?

- Nêu đơn vị điện trở

- Viết công thức tính điện trở của một vật dẫn đồng chất ?

- Giới thiệu bảng suất điên trở của một số chất.Hoạt động 5

  • Mục tiêu: Vận dụng giải bài tập thực tế
  • Tổ chức: Giải các bài tập, câu hỏi SGK.


Xem thêm

Giáo án Vật lý 11 (66 tiết), Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2
Tiết 1 CHẤT KẾT TINH VÀ CHẤT VÔ ĐỊNH HÌNH
Tiết 2 MẠNG TINH THỂ
Tiết 3 BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN
Tiết 4 BÀI TẬP
Tiết 5 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN
Tiết 6 BÀI TẬP
Tiết 7 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẤT LỎNG
Tiết 8 HIỆN TƯỢNG CĂNG MẶT NGOÀI. SỰ DÍNH ƯỚT
Tiết 9 HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
Tiết 10 BÀI TẬP
Tiết 11 HƠI KHÔ VÀ HƠI BÃO HOÀ.
Tiết 12 ÁP SUẤT HƠI BÃO HÒA
Tiết 13 ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ
Tiết 14 KIỂM TRA
Tiết 15 ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Tiết 16 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
Tiết 17 BÀI TẬP
Tiết 18 THUYẾT ĐIỆN TỬ
Tiết 19 ĐIỆN TRƯỜNG (T1)
Tiết 20 ĐIỆN TRƯỜNG (T2)
Tiết 21 BÀI TẬP
Tiết 22 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 1)
Tiết 23 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 2)
Tiết 24 LIÊN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG VÀ HIỆU ĐIIỆNTHẾ
Tiết 25 BÀI TẬP
Tiết 26 VẬT DẪN VÀ ĐIỆN MÔI TRONG ĐIỆN TRƯỜNG
Tiết 27 TỤ ĐIỆN
Tiết 30 BÀI TẬP
Tiết 31 KIỂM TRA
Tiết 32 DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Tiết 33 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIÊN TRỞ VẬT DẪN VÀO NHIỆT ĐỘ
Tiết 34 BÀI TẬP
Tiết 35 ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP VÀ SONG SONG. ĐIỆN TRỞ PHỤ TRONG CÁC DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN
Tiết 36 BÀI TẬP
Tiết 37 NGUỒN ĐIỆN. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CỦA NGUỒN ĐIÊN
Tiết 38 NGUỒN ĐIỆN HOÁ HỌC
Tiết 39 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN - LENXƠ
Tiết 40 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA MÁY THU ĐIỆN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.