Giáo án Vật lý 11 - Tiết 33, Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TIẾT 33: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIÊN TRỞ VẬT DẪN VÀO NHIỆT ĐỘ

Lớp dạy: Ngày dạy: / /2006. Ngày soạn: / / 2006.


Nuvola apps important.png I. Mục tiêu[sửa]

1. Kiến thức:

- Nắm được sự phụ thuộc của điên trở vật dẫn vào nhiệt độ.

- Biết được hiện tượng siêu dẫn.

2. Kỹ năng:

- Hiểu được ứng dụng trong nhiệt kế điện trở


Gnome-help.png II. Chuẩn bị:[sửa]

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Các dụng cụ: điện trở, am pe kế, nguồn điện, đèn cồn

2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc SGK


Nuvola apps package edutainment.png III. Tổ chức dạy học :[sửa]

Hoạt động 1: Thí nghiệm

  • Mục tiêu:
  • Tổ chức:
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Quan sát các thí nghiêm và rút ra nhận xét. - Tiến hành các thí nghiệm


Hoạt động 2: Xây dựng hệ số nhiệt điện trở

  • Mục tiêu:
  • Tổ chức:
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên

- Dự đoán một số chât có điện trở giản khi niệt độ tăng.

Xây dựng dông thức tính điên trở của vật dẫn

- Có thể có vật dẫn mà hệ số nhiệt điện trở âm không.


Hoạt động 3:

  • Mục tiêu:
  • Tổ chức:
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Thảo luận để tìm ra cách đo nhiệt độ bằng điện trở. - Có thể dùng một điện trở để đo nhiệt độ không ?

- Đo nhiệt độ như thế nào?


Hoạt động 4:

  • Mục tiêu:
  • Tổ chức:
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của học sinh
- Giải thích cơ bản về lý thuyết nguyên nhân làm cho vật dẫn trở thành siêu dẫn ở nhiệt đọ thấp - Mô tả về hiện tương siêu dẫn.

- Hiện siêu dẫn có thể có những ứng dụng thực tế như thế nào ?Hoạt động 5

  • Mục tiêu: Vận dụng giải bài tập thực tế
  • Tổ chức: Giải các bài tập, câu hỏi SGK.


Xem thêm[sửa]

Giáo án Vật lý 11 (66 tiết), Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2
Tiết 1 CHẤT KẾT TINH VÀ CHẤT VÔ ĐỊNH HÌNH
Tiết 2 MẠNG TINH THỂ
Tiết 3 BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN
Tiết 4 BÀI TẬP
Tiết 5 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN
Tiết 6 BÀI TẬP
Tiết 7 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẤT LỎNG
Tiết 8 HIỆN TƯỢNG CĂNG MẶT NGOÀI. SỰ DÍNH ƯỚT
Tiết 9 HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
Tiết 10 BÀI TẬP
Tiết 11 HƠI KHÔ VÀ HƠI BÃO HOÀ.
Tiết 12 ÁP SUẤT HƠI BÃO HÒA
Tiết 13 ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ
Tiết 14 KIỂM TRA
Tiết 15 ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Tiết 16 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
Tiết 17 BÀI TẬP
Tiết 18 THUYẾT ĐIỆN TỬ
Tiết 19 ĐIỆN TRƯỜNG (T1)
Tiết 20 ĐIỆN TRƯỜNG (T2)
Tiết 21 BÀI TẬP
Tiết 22 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 1)
Tiết 23 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 2)
Tiết 24 LIÊN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG VÀ HIỆU ĐIIỆNTHẾ
Tiết 25 BÀI TẬP
Tiết 26 VẬT DẪN VÀ ĐIỆN MÔI TRONG ĐIỆN TRƯỜNG
Tiết 27 TỤ ĐIỆN
Tiết 30 BÀI TẬP
Tiết 31 KIỂM TRA
Tiết 32 DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Tiết 33 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIÊN TRỞ VẬT DẪN VÀO NHIỆT ĐỘ
Tiết 34 BÀI TẬP
Tiết 35 ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP VÀ SONG SONG. ĐIỆN TRỞ PHỤ TRONG CÁC DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN
Tiết 36 BÀI TẬP
Tiết 37 NGUỒN ĐIỆN. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CỦA NGUỒN ĐIÊN
Tiết 38 NGUỒN ĐIỆN HOÁ HỌC
Tiết 39 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN - LENXƠ
Tiết 40 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA MÁY THU ĐIỆN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.