Giáo án Vật lý 11 - Tiết 36, Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TIẾT 36: BÀI TẬP

Lớp dạy: Ngày dạy: /

/2006. Ngày soạn: / / 2006.

Nuvola apps important.png I. Mục tiêu[sửa]

1. Kiến thức:

- Nắm vững các công thức về mắc nối tiếp và song song.

- Nắm vững các dông thức dùng co trường hợp ampe kế và vônkế không lý tưởng

2. Kỹ năng:

- Vận dụng tốt các công thức vào trong trường hợp cụ thể.

- Phân tích chính xác đề bài.


Gnome-help.png II. Chuẩn bị:[sửa]

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Chuẩn bị các phương án giải các bài tập.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Giải các bài tập trước khi đến lớp.


Nuvola apps package edutainment.png III. Tổ chức dạy học :[sửa]

Hoạt động 1:

  • Mục tiêu: Giải bài tập 4, 5 tr 82
  • Tổ chức:
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Gọi học sinh giải bài.

- Các học sinh khác nhận xét sửa chữa,bổ sung

- Nhận xét chung, bổ sung, sửa chữa nếu thấy cần thiết để hoàn thiện.


Hoạt động 2:

  • Mục tiêu: Giải bài 2 ,3 tr 85
  • Tổ chức:


Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Gọi học sinh giải bài.

- Các học sinh khác nhận xét sửa chữa,bổ sung

- Nhận xét chung, bổ sung, sửa chữa nếu thấy cần thiết để hoàn thiện.

- Lưu ý cho học sinh sử dụng đúng công thức. Tốt nhất là tính toán trực tiếp trên hình vẽ không thông qua kvông thức


Hoạt động 3:

  • Mục tiêu: Giải bài tập 4
  • Tổ chức:
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Gọi học sinh giải bài.

- Các học sinh khác nhận xét sửa chữa,bổ sung

- Nhận xét chung, bổ sung, sửa chữa nếu thấy cần thiết để hoàn thiện.

- Giải thích về sai số tương đối khi đo một đại lượng vật lý.Hoạt động 4:

  • Mục tiêu: Giải bài tập 5.
  • Tổ chức:


Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Gọi học sinh giải bài.

- Các học sinh khác nhận xét sửa chữa,bổ sung

- Nhận xét chung, bổ sung, sửa chữa nếu thấy cần thiết để hoàn thiện.

- Phân biệt cho học sinh các trị số đúng và các số liẹu gần đúng thu được khi tiến hành đo.


Hoạt động 5

  • Mục tiêu: Vận dụng giải bài tập thực tế
  • Tổ chức: Giải các bài tập, câu hỏi SGK.


Xem thêm[sửa]

Giáo án Vật lý 11 (66 tiết), Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2
Tiết 1 CHẤT KẾT TINH VÀ CHẤT VÔ ĐỊNH HÌNH
Tiết 2 MẠNG TINH THỂ
Tiết 3 BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN
Tiết 4 BÀI TẬP
Tiết 5 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN
Tiết 6 BÀI TẬP
Tiết 7 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẤT LỎNG
Tiết 8 HIỆN TƯỢNG CĂNG MẶT NGOÀI. SỰ DÍNH ƯỚT
Tiết 9 HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
Tiết 10 BÀI TẬP
Tiết 11 HƠI KHÔ VÀ HƠI BÃO HOÀ.
Tiết 12 ÁP SUẤT HƠI BÃO HÒA
Tiết 13 ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ
Tiết 14 KIỂM TRA
Tiết 15 ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Tiết 16 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
Tiết 17 BÀI TẬP
Tiết 18 THUYẾT ĐIỆN TỬ
Tiết 19 ĐIỆN TRƯỜNG (T1)
Tiết 20 ĐIỆN TRƯỜNG (T2)
Tiết 21 BÀI TẬP
Tiết 22 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 1)
Tiết 23 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 2)
Tiết 24 LIÊN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG VÀ HIỆU ĐIIỆNTHẾ
Tiết 25 BÀI TẬP
Tiết 26 VẬT DẪN VÀ ĐIỆN MÔI TRONG ĐIỆN TRƯỜNG
Tiết 27 TỤ ĐIỆN
Tiết 30 BÀI TẬP
Tiết 31 KIỂM TRA
Tiết 32 DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Tiết 33 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIÊN TRỞ VẬT DẪN VÀO NHIỆT ĐỘ
Tiết 34 BÀI TẬP
Tiết 35 ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP VÀ SONG SONG. ĐIỆN TRỞ PHỤ TRONG CÁC DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN
Tiết 36 BÀI TẬP
Tiết 37 NGUỒN ĐIỆN. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CỦA NGUỒN ĐIÊN
Tiết 38 NGUỒN ĐIỆN HOÁ HỌC
Tiết 39 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN - LENXƠ
Tiết 40 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA MÁY THU ĐIỆN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.