Giáo án Vật lý 11 - Tiết 37, Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TIẾT 37: NGUỒN ĐIỆN. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CỦA NGUỒN ĐIỆN

Lớp dạy: Ngày dạy: / /2006. Ngày soạn: / / 2006.

Nuvola apps important.png I. Mục tiêu[sửa]

1. Kiến thức:

- Nắm được vai trò, nhiệm vụ của một nguồn điện.

- Hiểu được khái niệm về suất điên động và ý nghĩa của suất điện động.

2. Kỹ năng:

- Giải thích được nguyên nhân sinh ra các hạt mang điện trong nguồn điện.


Gnome-help.png II. Chuẩn bị:[sửa]

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Chuẩn bị một số hình ảnh liên quan đến nguồn điện.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Quan sát một số nguồn điên trong thực tế.


Nuvola apps package edutainment.png III. Tổ chức dạy học :[sửa]

Hoạt động 1:

  • Mục tiêu: Nguyên nhân sinh ra các điện tích trái dấu trong nguồn điện.
  • Tổ chức:
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Nhắc lại điều kiẹn để có dòng điện. - Điều kiện để có dòng điên.

- Làm thế nào để có một hiệu điện thế lâu dài ?

- Giải thích cho hsọc sinh nguyên nhân xuât hiên các điện tích ben trong nguồn điện.Hoạt động 2:

  • Mục tiêu: Xây dựng khái niên suất điện động của nguồn điện.
  • Tổ chức:
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên


- Giải thích lực làm cho các điện tích di chuyển.

- Phát biểu khái niệm suất điện động của nguồn điện.- Hướng dẫn xây dụng toàn bộ khái niệm suất điện động của nguồn điện.

- Nếu nối hai cực của một nguồn điện thì các điện tích di chuyển như thế nào?

- Lực lạ có sinh công không ?

- Nêu đặc điểm công của lực lạ.
Hoạt động 5

Suất điẹn động của nguồn điên là gì ? Có đặc điểm gì ?


Xem thêm[sửa]

Giáo án Vật lý 11 (66 tiết), Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2
Tiết 1 CHẤT KẾT TINH VÀ CHẤT VÔ ĐỊNH HÌNH
Tiết 2 MẠNG TINH THỂ
Tiết 3 BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN
Tiết 4 BÀI TẬP
Tiết 5 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN
Tiết 6 BÀI TẬP
Tiết 7 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẤT LỎNG
Tiết 8 HIỆN TƯỢNG CĂNG MẶT NGOÀI. SỰ DÍNH ƯỚT
Tiết 9 HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
Tiết 10 BÀI TẬP
Tiết 11 HƠI KHÔ VÀ HƠI BÃO HOÀ.
Tiết 12 ÁP SUẤT HƠI BÃO HÒA
Tiết 13 ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ
Tiết 14 KIỂM TRA
Tiết 15 ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Tiết 16 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
Tiết 17 BÀI TẬP
Tiết 18 THUYẾT ĐIỆN TỬ
Tiết 19 ĐIỆN TRƯỜNG (T1)
Tiết 20 ĐIỆN TRƯỜNG (T2)
Tiết 21 BÀI TẬP
Tiết 22 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 1)
Tiết 23 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 2)
Tiết 24 LIÊN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG VÀ HIỆU ĐIIỆNTHẾ
Tiết 25 BÀI TẬP
Tiết 26 VẬT DẪN VÀ ĐIỆN MÔI TRONG ĐIỆN TRƯỜNG
Tiết 27 TỤ ĐIỆN
Tiết 30 BÀI TẬP
Tiết 31 KIỂM TRA
Tiết 32 DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Tiết 33 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIÊN TRỞ VẬT DẪN VÀO NHIỆT ĐỘ
Tiết 34 BÀI TẬP
Tiết 35 ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP VÀ SONG SONG. ĐIỆN TRỞ PHỤ TRONG CÁC DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN
Tiết 36 BÀI TẬP
Tiết 37 NGUỒN ĐIỆN. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CỦA NGUỒN ĐIÊN
Tiết 38 NGUỒN ĐIỆN HOÁ HỌC
Tiết 39 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN - LENXƠ
Tiết 40 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA MÁY THU ĐIỆN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.