Giáo án Vật lý 11 - Tiết 39, Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TIẾT 39: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN
ĐỊNH LUẬT JUN - LENXƠ


Lớp dạy: Ngày dạy: / /2006. Ngày soạn: / / 2006.


Nuvola apps important.png I. Mục tiêu[sửa]

1. Kiến thức:

- Nắm được nội dụng của dịnh luật.

2. Kỹ năng:

- Giải thích đựơc hiện tượng toả nhiệt của các vật dẫn khi mang dòng điện.

- Vận dụng giải bài tập


Gnome-help.png II. Chuẩn bị:[sửa]

1. Chuẩn bị của giáo viên: Một số bài tập bổ sung.

2. Chuẩn bị của học sinh: Xemlại nội dụng định luật trong SGK 9


Nuvola apps package edutainment.png III. Tổ chức dạy học :[sửa]

Hoạt động 1:

  • Mục tiêu: Công và công suất cuả dòng điện.
  • Tổ chức:
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên

- Tính công của dòng điên thông qua công của lực điện trường. - Phát biểu thành dịnh nghĩa.

- Nêu khái niệm công suất. - Tính công suất của dòng điện

- Tính công để làm di chuyển các điên tích trong dây dẫn ?

- Công nào do lực nào sinh ra ? - Công suất của dòng điện được tính như thế nào?Hoạt động 2:

  • Mục tiêu: Định luật Jun - Len xơ
  • Tổ chức:
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên

- Phát biểu nộ dung định luật Jun - Len xơ.

- Viết biểu thức của định luật

- Tính công suất toả nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện.

- Phát biểu nộ dung định luật Jun - Len xơ ?

- Viết biểu thức của dịnh luật ?

- Tính công suất toả nhiệt ?

- Phan biệt cho học sinh công của dòng điên và công suất toa nhiệt. Chỉ rõ khi nò thì hi đại lượng đó có giá trì bằng nhau ?Hoạt động 3:

  • Mục tiêu: Công và công suất của dòng điện
  • Tổ chức:
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Tìm lực sịnh công trong nguồn điện.


- Tính công của lực lạ qua suất điện động

- Tính công suất của nguồn điện

- Lực nào sinh công bên trong nguồn điện.

- Công của liực lạ được tính như thế nào?

- Tính công suất của nguồn điện


Hoạt động 4:

  • Mục tiêu:

- Giải các bài tập SGK

- Trả lời các câu hỏi SGK

- So sánh về các biểu thức tính công và công suất.


Xem thêm[sửa]

Giáo án Vật lý 11 (66 tiết), Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2
Tiết 1 CHẤT KẾT TINH VÀ CHẤT VÔ ĐỊNH HÌNH
Tiết 2 MẠNG TINH THỂ
Tiết 3 BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN
Tiết 4 BÀI TẬP
Tiết 5 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN
Tiết 6 BÀI TẬP
Tiết 7 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẤT LỎNG
Tiết 8 HIỆN TƯỢNG CĂNG MẶT NGOÀI. SỰ DÍNH ƯỚT
Tiết 9 HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
Tiết 10 BÀI TẬP
Tiết 11 HƠI KHÔ VÀ HƠI BÃO HOÀ.
Tiết 12 ÁP SUẤT HƠI BÃO HÒA
Tiết 13 ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ
Tiết 14 KIỂM TRA
Tiết 15 ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Tiết 16 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
Tiết 17 BÀI TẬP
Tiết 18 THUYẾT ĐIỆN TỬ
Tiết 19 ĐIỆN TRƯỜNG (T1)
Tiết 20 ĐIỆN TRƯỜNG (T2)
Tiết 21 BÀI TẬP
Tiết 22 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 1)
Tiết 23 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 2)
Tiết 24 LIÊN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG VÀ HIỆU ĐIIỆNTHẾ
Tiết 25 BÀI TẬP
Tiết 26 VẬT DẪN VÀ ĐIỆN MÔI TRONG ĐIỆN TRƯỜNG
Tiết 27 TỤ ĐIỆN
Tiết 30 BÀI TẬP
Tiết 31 KIỂM TRA
Tiết 32 DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Tiết 33 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIÊN TRỞ VẬT DẪN VÀO NHIỆT ĐỘ
Tiết 34 BÀI TẬP
Tiết 35 ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP VÀ SONG SONG. ĐIỆN TRỞ PHỤ TRONG CÁC DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN
Tiết 36 BÀI TẬP
Tiết 37 NGUỒN ĐIỆN. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CỦA NGUỒN ĐIÊN
Tiết 38 NGUỒN ĐIỆN HOÁ HỌC
Tiết 39 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN

ĐỊNH LUẬT JUN - LENXƠ

Tiết 40 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA MÁY THU ĐIỆN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.