Giáo án Vật lý 11 - Tiết 40, Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TIẾT 40: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA MÁY THU ĐIỆN

Lớp dạy: Ngày dạy: / /2006. Ngày soạn: / / 2006.

Nuvola apps important.png I. Mục tiêu[sửa]

1. Kiến thức:

- Phân biệt máy thu điện và máy thu chỉ tao nhiệt. - Nắm được khái niệm suất phản điện của máy thu.

2. Kỹ năng:

- Vận đụng công thức tính công và công suất của máy thu trong các bài tậ cụ thể.


Gnome-help.png II. Chuẩn bị:[sửa]

1. Chuẩn bị của giáo viên:

2. Chuẩn bị của học sinh:


Nuvola apps package edutainment.pngIII. Tổ chức dạy học :[sửa]

Hoạt động 1:

  • Mục tiêu: Công suất của máy thu chỉ toả nhiệt.
  • Tổ chức:


Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên

- Giải thích khái niêm chỉ toả nhiệt.

- Tính công suất toả nhiện của máy.

- So sánh với điện trở thuần.

- Giới thiệu khái niệm máy thu.

- Thế nào là máy thu chỉ toả nhiệt

- Công suất của máy thu chỉ toả nhiệt được tính như thế nào?
Hoạt động 2:

  • Mục tiêu: Suất phản diện của máy thu.
  • Tổ chức:


Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- So sánh về mặt tiêu thụ điện năng của các máy thu.

- Định nghĩa cho suất phản điệncủa máy thu.

- So sánh vơi suất điện động của nguồn điện.

- Nêu tên một số máy tiêu thụ diện trong thực tê: quạt, bơm nước, acquy khi nạp…Nhận xét về các diểm giống và khác nhau khi tiêu thụ điện năng ?

- Phân biệt máy thu với máy thu chỉ toả nhiệt.

- ý nghĩa của phần năng luợng biến thành các dạng năng ượng khác.

- Nêu khái niêm suât phản điện của máy thu.Hoạt động 3:

  • Mục tiêu: Công suất của máy thu


Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- giải thích nguyên nhân có điện trở trong của máy thu.


- Phân tích phần năng lưọng điệnmà máy thu điêu thụ.

- Tính công và công suất tiêu thụ của máy thu.

- Trong máy thu có một phần điện năng biến thành nhiệt năng. Máy thu có điện trở trong nó không ? Tai sao ?

- Máy thu tiêu thụ công suất như thế nào?

- Tính công suất đó
Hoạt động 4:

  • Mục tiêu: Một số chú ý về giá trị định mức của các máy thu
  • Tổ chức:


Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- giải thích ý nghĩa của các thông số trên máy thu. - Nếu cho một bóng đèn 3V - 6W. Các giá trị trên cho biết gì ?


Hoạt động 5:

  • Mục tiêu: Đô công và công suất.
  • Tổ chức:
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Làm thế nào để có thể tính dược công và công suắt của máy thu.

- Giới thiệu dụng cụ đo công: công tơ điện.

- Chú ý về đưn vị đo của công tơ điện


- Giải các bài tập SGK

- Trả lời các câu hỏi SGK


Xem thêm[sửa]

Giáo án Vật lý 11 (66 tiết), Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2
Tiết 1 CHẤT KẾT TINH VÀ CHẤT VÔ ĐỊNH HÌNH
Tiết 2 MẠNG TINH THỂ
Tiết 3 BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN
Tiết 4 BÀI TẬP
Tiết 5 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN
Tiết 6 BÀI TẬP
Tiết 7 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẤT LỎNG
Tiết 8 HIỆN TƯỢNG CĂNG MẶT NGOÀI. SỰ DÍNH ƯỚT
Tiết 9 HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
Tiết 10 BÀI TẬP
Tiết 11 HƠI KHÔ VÀ HƠI BÃO HOÀ.
Tiết 12 ÁP SUẤT HƠI BÃO HÒA
Tiết 13 ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ
Tiết 14 KIỂM TRA
Tiết 15 ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Tiết 16 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
Tiết 17 BÀI TẬP
Tiết 18 THUYẾT ĐIỆN TỬ
Tiết 19 ĐIỆN TRƯỜNG (T1)
Tiết 20 ĐIỆN TRƯỜNG (T2)
Tiết 21 BÀI TẬP
Tiết 22 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 1)
Tiết 23 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 2)
Tiết 24 LIÊN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG VÀ HIỆU ĐIIỆNTHẾ
Tiết 25 BÀI TẬP
Tiết 26 VẬT DẪN VÀ ĐIỆN MÔI TRONG ĐIỆN TRƯỜNG
Tiết 27 TỤ ĐIỆN
Tiết 30 BÀI TẬP
Tiết 31 KIỂM TRA
Tiết 32 DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Tiết 33 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIÊN TRỞ VẬT DẪN VÀO NHIỆT ĐỘ
Tiết 34 BÀI TẬP
Tiết 35 ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP VÀ SONG SONG. ĐIỆN TRỞ PHỤ TRONG CÁC DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN
Tiết 36 BÀI TẬP
Tiết 37 NGUỒN ĐIỆN. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CỦA NGUỒN ĐIÊN
Tiết 38 NGUỒN ĐIỆN HOÁ HỌC
Tiết 39 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN - LENXƠ
Tiết 40 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA MÁY THU ĐIỆN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.