Hướng dẫn sử dụng MediaInfo để lấy thông tin file media

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

MediaInfo là công cụ tuyệt vời để tìm thông tin file phim, nhạc, hỗ trợ rất nhiều định dạng từ avi, mkv, mp4 cho đến flac, ape, mp3.

Download

Vào trang web http://mediainfo.sourceforge.net/en/Download/Windows (Windows)

Tùy thuộc phiên bản Windows bạn đang dùng (32 hay 64bit), chọn phiên bản tương ứng. Hãy chọn bản GUI, with installer

http://mediainfo.sourceforge.net/en/Download/Mac_OS (Mac OS)

Dùng MediaInfo để lấy thông tin

Trên Windows

  • Chạy MediaInfo.
  • Bấm File > Open > File và tìm đến file phim cần lấy thông tin

<img>http://cA3.upanh.com/8.684.12892999.KUX0/1.png</img>

  • 1 vài thông tin hiện ra. Tiếp tục bấm View > Text.

<img>http://cA2.upanh.com/8.684.12893002.KUX0/2.png</img>

  • Và hãy copy toàn bộ nội dung trên vào ô description của tracker, vậy là xong

<img>http://cA0.upanh.com/8.684.12893008.ZPN0/3.png</img>

Trên Mac OS

Làm tương tự Windows vì MediaInfo của Mac OS giống y hệt Windows...

<img>http://cA3.upanh.com/8.684.12893011.SDZ0/4.png</img>

That’s all :)