VLOS:Thành viên VLoS

Từ VLOS
(đổi hướng từ Haungthi@yahoo.com.vn)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cách dùng tiêu bản

Bạn cần bôi đen, copy đoạn văn sau và dán vào trang thành viên của bạn hoặc mọi người.

{{Tóm tắt về thành viên|
 Tên     = ?|
 Giới tính  = ?|
 Năm sinh   = ? |
 Nghề nghiệp = ? |
 Học vị    = ? |
 Học hàm   = ? |
 Chuyên ngành = ? |
 Cơ quan   = ? |
 Trường học  = ? |
 Nơi ở    = ? |
}}

[[Thể loại:Thành viên VLOS]]