Thành viên:Auduongvandi/Note: Kỹ năng mềm

Từ VLOS
(đổi hướng từ Kỹ năng mềm)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hiện tại minh có tài liệu về kỹ năng mềm của dự án PHE hoa kì các bạn ai có nhu cầu xin gửi qua mail cho minh:auduongvandi@gmail.com

Liên kết đến đây

Các ghi chú của cùng tác giả