New trends in the seafood market. Sutchi catfish (Pangasius hypophthalmus) fillets from Vietnam: Nutritional quality and safety aspects

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
New trends in the seafood market. Sutchi catfish (Pangasius hypophthalmus) fillets from Vietnam: Nutritional quality and safety aspects
'
 Tạp chí Food chemistry 2008 September; 2 ():383-389
 Tác giả   Elena Orban, Teresina Nevigato, Gabriella Di Lena, Maurizio Masci, Irene Casini, Loretta Gambelli and Roberto Caproni
 Nơi thực hiện   National Research Institute for Food and Nutrition (INRAN), Seafood Study Unit, Via Ardeatina 546, 00178 Rome, Italy
 Từ khóa   Pangasius hypophthalmus; Nutritional quality; Safety; Organochlorinated pollutants
  DOI   [ URL]  [ PDF]

Abstract[sửa]

Sutchi catfish (Pangasius hypophthalmus) produced in the freshwater basins of Vietnam, available on the Italian market as frozen or thawed fillets, were studied for their nutritional quality and safety aspects. Proximate composition, mineral content, fatty acid profile, unsaponifiable components of the lipid fraction and drip loss during thawing at 5 °C were determined on the fillets. Fillets were characterised by high moisture levels (80–85%) and low protein (12.6–15.6%) and lipid (1.1–3.0%) contents. Total lipids were characterised by low cholesterol levels (21–39 mg/100 g), high percentages of saturated fatty acids (41.1–47.8% of total fatty acid) and low percentages of polyunsaturated fatty acids (12.5–18.8% of total fatty acids), which were mainly represented by linoleic acid (44–59% of total polyunsaturated fatty acids). The mineral composition was characterised by a high sodium content (222–594 mg/100 g), probably partially due to the sodium tripolyphosphate (E 451) used to retain moisture. As regards safety aspects, the quality of the samples analysed was good, with low residue levels of mercury, organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls.


Tóm tắt[sửa]

Cá basa (Pangasius hypophthalmus) thành phẩm (đông lạnh hay giải đông) từ Việt Nam đã có mặt trên thị thường Italia. Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định thành phần dinh dưỡng và tính an toàn của sản phẩm. Thành phần dinh dưỡng, chất khoáng, thành phần chất béo và không phải là chất béo, thay đổi trong quá trình giải đông ở 5 độ C được xác định. Cá thành phẩm có độ ẩm 80-85%, protein (12,6-15,6%), lipid 1,1-3%. Lipid tổng số có tỷ lệ cholesterol thấp (21-39 mg/100g), tỷ lệ axit béo bão hòa cao (41,1-47,8% trong axit béo tổng số), tỷ lệ axit béo chưa bão hòa thấp (12,5-18,8%) trong đó tỷ lệ axit lioleic chiếm 44-59%. Lượng Na cao (222–594 mg/100 g) có thể do chất sodium tripolyphosphate (E 415); Na5P3O10) được sử dụng để giữ ẩm. Về mặt an toàn, có thể cho rằng các mẫu phân tích có chất lượng tốt với tỷ lệ thủy ngân tồn dư, thuốc bảo vệ thực vật và PCBs thấp. <veterinary tạm dich>.

Liên kết đến đây