VLOS:Chỗ thử

Từ VLOS
(đổi hướng từ Phamthidung nd)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này

\int _{{abc}}^{{xyz}}{\frac  {1}{a}}dx

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này