Đề thi:Sinh học, Thi Học kỳ I, Khối Chuyên Sinh ĐH KHTN, 2005

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
ĐỀ THI HỌC KỲ I
 Trường học  Khối Chuyên Sinh ĐH KHTN
 Lớp học  12
 Năm học  2004-2005
 Môn thi  Sinh học
 Thời gian  ? phút
 Thang điểm  10

Câu I:

a) Trình bày 5 chức năng của hệ tuần hoàn.
b) Hãy mô tả đường đi của máu trong cơ thể từ đầu tới tay phải.
c) Nếu ta dùng gạc buộc chặt phía trên khuỷu tay thì mạch máu phía dưới (cẳng tay) sẽ phồng lên thành từng đoạn.

Hãy giải thích tại sao mạch máu lại phồng lên thành từng đoạn như vậy?

Câu II:

a) Nêu các đặc điểm của da giúp ngăn cản các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào trong cơ thể?
b) Nêu sự khác biệt chính giữa miễn dịch chủ động và miễn dịch thụ động.

Câu III:

Trình bày quá trình tiêu hóa và hấp thụ lipit trong cơ thể.

Câu IV:

a) Dựa vào cấu tạo của mắt, hãy giải thích tại sao ta có thể nhìn rõ được vật ở các khoảng cách khác nhau?
b) Tại sao người già khi nhìn xa thì không cần đeo kính nhưng khi đọc sách lại thường phải đeo kính?

Câu V:

a) Trình bày cách tác động của hoocmôn.
b) Nêu tác dụng của các hoocmôn ở phần tủy của tuyến yên trên thận.

Câu VI:

a) Gen là gì?
b) Xét về mặt cấu trúc phân tử, gen này khác gen kia ở những đặc điểm gì?
c) Nếu trong quá trình nhân đôi AND có sự bắt đôi nhầm, ví dụ A bắt đôi với G, thì sẽ dẫn đến hậu quả gì?

Câu VII:

Muốn chủ động tạo ra những biến dị di truyền thì chúng ta cần phải làm gì?

Câu VIII:

a) Nếu cho các con lợn trong cùng một đàn giao phối với nhau qua nhiều thế hệ thì tỉ lệ các kiểu gen ở những thế hệ sau sẽ thay đổi như thế nào và có thể dẫn đến tác hại gì?
b) Tại sao người ta vẫn tiến hành tạo các giống lợn bằng cách này?

Câu IX:

a) Trong một phép lai giữa 2 con chuột lông dài, màu xám với nhau, qua nhiều lứa đẻ, người ta thu được thế hệ F1 có tỷ lệ phân li kiểu hình như sau: 88 con có lông dài, màu xám; 29 con lông dài, màu trắng; 28 con lông ngắn, màu xám; 9 con lông ngắn, màu trắng. Hãy xác định xem kiểu hình nào là trội, kiểu hình nào là lặn đối với các tính trạng màu lông và chiều dài lông? Viết sơ đồ lai cho phép lai trên và giải thích.
b) Trong một phép lai khác giữa 2 con chuột lông dài, màu xám với nhau, qua nhiều lứa để, người ta thu được thế hệ F1 có tỷ lệ phân li kiểu hình như sau: 90 con có lông dài, màu xám; 27 con lông dài, màu trắng. Viết sơ đồ lai cho phép lai trên và giải thích.