Sinh học 8 - Chương 11 Bài 65, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 65: ĐẠI DỊCH AIDS - THẢM HỌA CỦA LOÀI NGƯỜI

I. AIDS LÀ GÌ? HIV LÀ GÌ?

II. ĐẠI DỊCH AIDS - THẢM HỌA CỦA LOÀI NGƯỜI

III. CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH LÂY NHIỄM AIDS

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Sinh học 8, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:
  CHƯƠNG 11:

Bài

01 - 02 - 03‎ - 04‎ - 05 - 06

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.