Sinh học 8 - Chương 4 Bài 23, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 23: THỰC HÀNH: QUAN SÁT TẾ BÀO VÀ MÔ

I. MỤC TIÊU

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

III. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

1. Phương pháp hà hơi thổi ngạt

2. Phương pháp ấn lồng ngực

IV. THU HOẠCH

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Sinh học 8, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:
  CHƯƠNG 11:

Bài

01 - 02 - 03‎ - 04‎ - 05 - 06

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.