Sinh học 9 - Chương 1 Bài 4, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 4: LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG

I. Thí nghiệm của Menđen

II. Biến dị tổ hợp

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.