SGK Sinh học 12 nâng cao - Chương 4 Bài 26, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
BÀI 26: TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ GEN (TIẾP THEO)

Nuvola apps important.png IV. TẠO GIỐNG VI SINH VẬT

1. Tạo chủng vi khuẩn E. Coli sản xuất insulin của người

2. Tạo chủng vi khuẩn E. Coli sản xuất somatostatin


Gnome-help.png V- TẠO GIỐNG THỰC VẬT

1. Cà chua chuyển gen

2. Lúa chuyển gen tổng hợp \beta - carôten


Nuvola apps package edutainment.png V- TẠO GIỐNG ĐỘNG VẬT

1. Tạo giống cừu sản xuất prôtêin của người

2. Tạo giống bò chuyển gen

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.