Tập tin:1001.gif

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(400×389 điểm ảnh, kích thước tập tin: 5 kB, kiểu MIME: image/gif)

Hình 10.1. Sơ đồ khối của mô hình màng tế bào Lewis.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện07:07, 20/5/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 07:07, 20/5/2009400×389 (5 kB)Sinsister (Thảo luận | đóng góp)Hình 10.1. Sơ đồ khối của mô hình màng tế bào Lewis.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: