Tập tin:1002.gif

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(400×460 điểm ảnh, kích thước tập tin: 6 kB, kiểu MIME: image/gif)

Hình 10.2. Mạch mô phỏng độ dẫn điện K trong mô hình màng tế bào Lewis.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện07:14, 20/5/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 07:14, 20/5/2009400×460 (6 kB)Sinsister (Thảo luận | đóng góp)Hình 10.2. Mạch mô phỏng độ dẫn điện K trong mô hình màng tế bào Lewis.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: