Tập tin:1005.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(600×202 điểm ảnh, kích thước tập tin: 3 kB, kiểu MIME: image/gif)

Hình 10.5. (A) Xung hoạt động đơn, and (B) chuỗi xung hoạt động được tạo ra bởi mô hình màng tế bào Lewis.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:18, 20/5/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:18, 20/5/2009600×202 (3 kB)Sinsister (Thảo luận | đóng góp)Hình 10.5. (A) Xung hoạt động đơn, and (B) chuỗi xung hoạt động được tạo ra bởi mô hình màng tế bào Lewis.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: